Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 13.07.2024
Imieniny Danieli, Henryka i Małgorzaty

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Nabór na członków Rady Społeczno – Gospodarczej ZIT MOF Opole Lub.

11-01-2024 / czwartek

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Opole Lubelskie oraz Startegii Rozwoju Ponadlokalnego, Burmistrz Opola Lubelskiego będącego Liderem Porozumienia ogłasza otwarty nabór na członków Rady Społeczno – Gospodarczej ZIT MOF Opole Lubelskie oraz Rady Konsultacyjno-Doradczej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego.

W skład każdej z Rad mogą wchodzić osoby fizyczne, będące przedstawicielami m.in.:

- społeczeństwa obywatelskiego (stowarzyszenia, fundacje)     

- podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska,

- podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji,

- podmiotów gospodarczych z terenu MOF Opola Lubelskiego,

- instytucji kultury i innych funkcjonujących w obszarze ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i naturalnego,

- innych, stanowiących potencjalne partnerstwo społeczno – gospodarcze

Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie do 31.01.2024 r. do godz. 15.15 wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: sekretariat@opolelubelskie.pl, w tytule e-maila wpisując: „Nabór kandydatów do Rady Społeczno-Gospodarczej ZIT MOF Opole Lubelskie” /„Nabór kandydatów do Rady Konsultacyjno-Doradczej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego”  lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim – Punkt Obsługi Klienta, parter lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie.

Uczestnictwo w pracach Rady będzie miało charakter społeczny.

Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonych dokumentów: