Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 23.01.2022
Imieniny Bartłomieja, Jana i Filipa

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Modelowa rewitalizacja

8 listopada 2017 roku, podczas XL sesji Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim, radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Opole Lubelskie na lata 2017 – 2024. Na 13 obecych na sesji radnych 7 było za, a 6 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. Głosowanie odbyło się w trybie jawnym i imiennym. 
 
Na sesji obecni byli m.in. opolscy przedsiębiorcy wyrażający swoją aprobatę dla projektu rewitalizacji centrum. Przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji poprzedzone było długim, trwającym kilkanaście miesięcy procesem konsultacji i uzgodnień zapisów GPR z mieszkańcami miasta. Spotkania w ramach narad obywatelskich, warsztatów czy konsultacji dotyczyły zarówno całego obszaru rewitalizacji jak również poszczególnych mniejszych obszarów w centrum miasta takich jak skwer miejski czy mały targ lub. tzw. Małpi gaj.
 
W GPR wskazano m.in. 35 podstawowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w najbliższych latach na obszarze rewitalizacji. Podmiotami zgłaszającymi te przedsięwzięcia są zarówno Gmina Opole Lubelskie, jej jednostki organizacyjne, jak również firmy prywatne i NGO-sy. Wśród zadań są zarówno duże działania inwestycyjne dotyczące poszczególnych obszarów w centrum miasta jak również działania społeczne i aktywizujące mieszkańców. Bardzo istotnym aspektem jest też ożywienie gospodarcze centrum któremu mają sprzyjać przyjęte do realizacji działania.
 
Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem niezbędnym do walki o pozyskanie funduszy unijnych na rewitalizację. Gmina przygotowuje program rewitalizacji, wskazując w nim m.in. obszar, który wymaga odnowienia oraz proponuje zadania, które mają go uzdrowić. Program rewitalizacji jest podstawą do udzielenia wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na rewitalizację. Ustawa o rewitalizacji bardzo precyzyjnie określa, co taki GPR powinien zawierać, stąd jego forma jest bardzo obszerna, wnikliwa i całościowa. Realizacja tego etapu także poprzedzona została licznymi warsztatami i spotkaniami z osobami oraz instytucjami, które mogły wskazać istotne problemy występujące na obszarze rewitalizacji. Po opracowaniu pozyskanych informacji, na podstawie zdefiniowanych problemów zbudowano koncepcję działań naprawczych, zawartych w GPR.
 
W projekcie GPR znalazły się działania o różnym stopniu złożoności i trudności, od drobnych przedsięwzięć społecznych do dużych i bardzo skomplikowanych programów, jak ten dotyczący ożywienia historycznych kamienic w centrum miasta. Prace nad programem rewitalizacji, wymagały odpowiedzialności, planowanego i zintegrowanego działania wszystkich komórek Urzędu Miejskiego, współpracy z lokalnymi środowiskami (mieszkańcy, przedsiębiorcy, młodzież) oraz poszukiwania możliwych źródeł finansowania. Lista przedsięwzięć podstawowych zawartych w GPR wynika z aktualnych potrzeb ale i możliwości finansowych gminy i podmiotów prywatnych. Co ważne jednak w sytuacji gdy pojawią się sprzyjające okoliczności jej zakres może być w przyszłości rozwijany i uzupełniany o nowe zadania.
Do pobrania: