Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 28.06.2022
Imieniny Adriana, Józefa i Leona

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Drogi RFRD

 

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Zadania dofinansowane są ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Celem projektów jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

1. Budowa drogi w miejscowości Opole Lubelskie ul. Owocowa od km 0+233,50 do km 0+477,68

Dofinansowanie: 878 364,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 463 941,60 zł

14.06.2021
Podpisanie umowy z wykonawcą zadania firmą TRAKT S.A. z Gór Szczukowskich.

22.04.2021
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania.

2. Budowa drogi gminnej przy ul. Zielonej w m. Opole Lubelskie od km 0+000,00 do km 0+083,93

Dofinansowanie: 220 799,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 367 999,81 zł

14.07.2021
Podpisanie umowy z wykonawcą zadania firmą TRAKT S.A. z Gór Szczukowskich.
01.06.2021
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania.