Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 07.12.2023
Imieniny Agaty, Ambrożego i Marcina

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Polski Ład

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

Edycja I

  1. 1.    Inwestycja: „Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych, sportowych, edukacyjnych oraz komunalnych”

Dofinansowanie: 9 279 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 10 658 774,47zł

Zakres robót:

- Budowę Sali sportowej w Skokowie,

- Przebudowę 5 świetlic wiejskich w miejscowościach: Puszno Godowskie, Zadole, Nowe Komaszyce, Kamionka, Niezdów,

- Modernizację Przedszkola Miejskiego przy ul. Przemysłowej
w Opolu Lubelskim,

- Modernizację mieszkalnego budynku komunalnego przy ul. Podzamcze w Opolu Lubelskim

 

Edycja II

  1. 1.    Inwestycja: „Budowa sieci wodociągowej w Opolu Lubelskim w ul. Przedmieście wraz z odtworzeniem drogi”

Dofinansowanie: 2 179 543,57 zł

Całkowita wartość zadania: 2 294 256,50zł

Zakres robót:

- Budowa nowego odcinka sieci wodociągowej wraz z wymianą istniejących przyłączy wodociągowych;

- Zakup agregatu prądotwórczego

 

  1. 2.    Inwestycja: „Przebudowa sieci dróg, mostu, chodników i parkingu na terenie Gminy Opole Lubelskie”

Dofinansowanie: 6 146 500,00zł

Całkowita wartość zadania: 6 470 000,00zł

Zakres robót:

- Przebudowa dróg gminnych w m.: Stary Franciszków, Skoków, Góry Kluczkowickie, droga wew. w m. Opole Lubelskie (boczna ul. Przemysłowej), droga wew. w m. Kluczkowice, droga wew. w m. Opole Lubelskie (boczna ul. Cmentarnej)

- Budowa chodnika w m. Zosin, przebudowa chodnika w m. Wandalin, budowa miejsc postojowych w m. Opole Lubelskie ul. Kraszewskiego – etap II, przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki, Fabryczna, przebudowa drogi gminnej w m. Wrzelowiec ul. Głęboka

- Budowa mostu nad rz. Leonką w ciągu drogi gminnej 108208L ul. Pomorska.

 

  1. 3.    Inwestycja: „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych i edukacyjnych”

Dofinansowanie: 2 266 958,50zł

Całkowita wartość zadania: 2 671 315,92zł

Zakres robót:

- Remont sanitariatów oraz przebudowa ciągu komunikacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Opolu Lubelskim

- Przebudowa świetlic wiejskich m.: Skoków, Góry Opolskie, Majdan Trzebieski, Opole Lubelskie ul. Wiejska, 

- Modernizacja kotłowni i adaptacja pomieszczeń na garaż dla OSP w budynku przy ul. Strażackiej w Opolu Lubelskim

 

Edycja III PGR

  1. 1.    Inwestycja: „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Opolu Lubelskim”

Dofinansowanie: 318 500,00  zł

Całkowita wartość zadania: 325 000,00zł

Zakres robót:

- Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Opolu Lubelskim (ul. Przemysłowa) 

 

Edycja III PGR

  1. 2.    Inwestycja: „Przebudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Długiej w Opolu Lubelskim     ”

Dofinansowanie: 430 220,00  zł

Całkowita wartość zadania: 439 000,00zł

Zakres robót:

- Przebudowa placu zabaw na działce nr 778 przy ul. Długiej w Opolu Lubelskim

 

Edycja RPOZ

  1. 1.    Inwestycja: „Rewitalizacja zabytkowego kościoła Parafialnego pw. Świętej Trójcy we Wrzelowcu”

Dofinansowanie: 1 279 838,84zł

Całkowita wartość zadania: 1 305 958,00zł

Zakres robót:

- Rewitalizację zabytkowego kościoła Świętej Trójcy we Wrzelowcu

  

Edycja 6 PGR

  1. Inwestycja: „Utworzenie strefy odpoczynku w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim”

Dofinansowanie: 1 960 000,00zł

Całkowita wartość zadania: 2 000 000,00zł

Zakres robót:

- Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę tężni solankowej, przebudowę istniejącego boiska o nawierzchni z kruszywa naturalnego na boisko o nawierzchni poliuretanowej

 

Edycja 8

1.        Inwestycja: „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych i edukacyjnych - etap II”

Dofinansowanie: 2 682 685,00 zł

Całkowita wartość zadania: 3 156 100,00zł

Zakres robót:

- Przebudowa świetlic wiejskich w Ludwikowie i w Komaszycach Nowych

- Przebudowa budynku Centrum Usług Społecznych przy ul. Ogrodowej w Opolu Lubelskim

- Dostosowanie budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 29 w Opolu Lubelskim do potrzeb osób niepełnosprawnych- platforma/pochylnia

- Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kluczkowicach (łącznik)

 

2.        Inwestycja: „Przebudowa sieci dróg, parkingu i chodników wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Opole Lubelskie”

Dofinansowanie: 5 430 797,42zł

Całkowita wartość zadania: 5 735 365,71zł

Zakres robót:

- Modernizacja dróg w miejscowościach: Kolonia Elżbieta, Dębiny - Sewerynówka oraz
w Opolu Lubelskim ul. Al. 600-Lecia - ul. Pomorska, u. Józefa Piłsudskiego,
ul. Poniatowskiego, ul. Słoneczna.

 

3.        Inwestycja: „Przebudowa ul. Ks. Piotra Ściegiennego w Opolu Lubelskim wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej”

Dofinansowanie: 1 849 000,00zł

Całkowita wartość zadania: 2 000 000,00zł

Zakres robót:

- Modernizacja ul. Ks. Piotra Ściegiennego w Opolu Lubelskim, w tym wykonanie nowej nawierzchni, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

  

Edycja 2 RPOZ

Inwestycja: „Rewitalizacja Klasztoru Pijarów w Opolu Lubelskim (skrzydło zachodnie) - Parafia Rzymskokatolicka p.w. WNMP w Opolu Lubelskim”

Dofinansowanie: 900 032,00zł

Całkowita wartość zadania: 918 400,00zł

Zakres robót:

- Remont skrzydła zachodniego klasztoru Pijarów zlokalizowanego przy Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opolu Lubelskim.