Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 16.06.2024
Imieniny Aliny, Anety i Justyny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

O projekcie

Logo Unijne

Projekt realizowany w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wartość całkowita projektu: 5.372.556,61 zł
Wartość dofinansowania: 4.113.265,43 zł
Lata realizacji: 2016-2019

Cel główny projektu: ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności Gminy Opole Lubelskie, poprzez zastosowanie infrastruktury OZE (dostawa i montaż 401szt. instalacji solarnych i 13 szt. kotłów na biomasę)

Planowane efekty projektu:
•    Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 436,98 tony ekwiwalentu CO2 / rok
•    Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 1009,18 MWht/rok
•    Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 1009,18 MWht/rok.