Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 29.07.2021
Imieniny Marty, Konstantego i Olafa

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności - Społeczna gmina

02-07-2021 / piątek

Rekrutacja do DDPS

Burmistrz Opola Lubelskiego oraz Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim ogłasza nabór uczestników na drugą turę do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim, który ma siedzibę w budynku przy ul. Kolejowej 17. II tura będzie trwała od 01.09.2021 roku do 30.06.2022 roku. Jednostką prowadzącą rekrutację jest Centrum Usług Społecznych ul. Tadeusza Kościuszki 4 w Opolu Lubelskim oraz wydział Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim, ul. Kolejowa 17, 24-300 Opole Lubelskie.Dzienny Dom Pomocy Społecznej funkcjonuje dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu...
02-07-2021 / piątek

Projekt "CUS w Gminie Opole Lubelskie”

Gmina Opole Lubelskie/Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim zaprasza do uczestnictwa w projekcie „CUS w Gminie Opole Lubelskie” w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.02.08.00-00-0067/20-00 podpisanej z Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii. Uczestnikami programu mogą być kobiety i mężczyźni bez...
12-02-2021 / piątek

CUS / Konsultacje

Konsultacje prowadzone w dniach 12.02.2021r. -19.02.2021r. W sprawie potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych przy wdrażaniu Planu Centrum Usług Społecznych. Miejsce składania osobistego formularza uwag: - przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: ops@opsopolelubelskie.pl;- wysłać pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 4,24-300 Opole Lubelskie lub Gmina Opole Lubelskie ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie ;- dostarczyć osobiście do Gminy Opole Lubelskie lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoba odpowiedzialna:...
22-12-2020 / wtorek

CUS / Ankietyzacja

W dniach 22 grudnia 2020 - 25 stycznia 2021r. trwa ankietyzacja mieszkańców Gminy Opole Lubelskie w ramach projektu “ CUS w Gminie Opole Lubelskie” w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Ankieta pod tytułem Problemy społeczne w opinii mieszkańców Gminy Opole Lubelskke" dostępna jest w siedzibie OPS przy ul. Syndykacka 1 oraz pod ninieszą informacją.  Ankiety można dostarczać do siedziby OPS lub przesyłać drogą mailową na adres: kasiakawiak@gmail.com.
15-12-2020 / wtorek

CUS w Gminie Opole Lubelskie

05-10-2020 / poniedziałek

Głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego

Lista projektów inwestycyjnych zgłoszonych przez mieszkańców Opola Lubelskiego i dopuszczonych pod głosowanie: Budowa i wyposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej 7– etap II. Montaż miękkiej- bezpiecznej nawierzchni na tarasie przy Żłobku Miejskim ul. Szkolna 5. Budowa placu zabaw (II etap) przy ul. Kopernika. Głosowanie na zgłoszone projekty będzie miało miejsce od 5 do 16 października 2020 roku. Głosy można oddawać w dni robocze w trzech wyznaczonych jednostkach w godzinach ich pracy. Są to:- Urząd Miejski - Biuro Obsługi Klienta, na parterze budynku ul. Lubelska 4,- Opolskie Centrum...

Strony