Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 22.10.2021
Imieniny Filipa, Lody i Marka

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności - Społeczna gmina

30-08-2021 / poniedziałek

Startuje program Grypa 65+

Po raz siódmy Gmina Opole Lubelskie przeprowadzi program darmowych szczepień przeciw grypie dla seniorów, którzy ukończyli 65 rok życia. Z roku na rok coraz większe powodzenie akcji sprawiło, że gmina zdecydowała się ją kontynuować także w tym roku, przeznaczając na nią fundusze w wysokości 25 000,00 zł. To o 5 tys. zł więcej niż w ostatnich latach. Akcję szczepień, podobnie jak w roku ubiegłym, prowadzić będzie Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim, które złożyło najlepszą ofertę, wyceniając koszt jednego szczepienia na 59,00 zł. 30 sierpnia, Burmistrz Opola Lubelskiego...
25-08-2021 / środa

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027 Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane do udziału w spotkaniach w powiatach województwa lubelskiego w ramach konsultacji społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Celem konsultacji jest zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie programu. Projekt jest dostępny na stronach internetowych pod adresami www.rpo.lubelskie.pl oraz umwl.bip.lubelskie.plTermin i miejsce spotkania dla powiatu opolskiego - 31...
05-08-2021 / czwartek

Zgłoś projekt do budżetu obywatelskiego

9 sierpnia zaczynają się konsultacje społeczne dotyczące budżetu obywatelskiego na 2022 rok. Nowe pomysły mają szansę na realizację w 2022 roku. Mieszkańcy i mieszkanki wybiorą je podczas jesiennego głosowania. Kwota do rozdysponowania to 60 000,00 zł. Celem budżetu obywatelskiego jest większe zaangażowanie mieszkańców w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej, z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego udziału w procesie opracowania budżetu, budowania więzi w lokalnej społeczności. Powołany przez Burmistrza Opola Lubelskiego Miejski Zespół ds. Konsultacji...
02-07-2021 / piątek

Rekrutacja do DDPS

Burmistrz Opola Lubelskiego oraz Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim ogłasza nabór uczestników na drugą turę do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim, który ma siedzibę w budynku przy ul. Kolejowej 17. II tura będzie trwała od 01.09.2021 roku do 30.06.2022 roku. Jednostką prowadzącą rekrutację jest Centrum Usług Społecznych ul. Tadeusza Kościuszki 4 w Opolu Lubelskim oraz wydział Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim, ul. Kolejowa 17, 24-300 Opole Lubelskie.Dzienny Dom Pomocy Społecznej funkcjonuje dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu...
02-07-2021 / piątek

Projekt "CUS w Gminie Opole Lubelskie”

Gmina Opole Lubelskie/Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim zaprasza do uczestnictwa w projekcie „CUS w Gminie Opole Lubelskie” w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.02.08.00-00-0067/20-00 podpisanej z Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii. Uczestnikami programu mogą być kobiety i mężczyźni bez...
12-02-2021 / piątek

CUS / Konsultacje

Konsultacje prowadzone w dniach 12.02.2021r. -19.02.2021r. W sprawie potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych przy wdrażaniu Planu Centrum Usług Społecznych. Miejsce składania osobistego formularza uwag: - przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: ops@opsopolelubelskie.pl;- wysłać pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 4,24-300 Opole Lubelskie lub Gmina Opole Lubelskie ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie ;- dostarczyć osobiście do Gminy Opole Lubelskie lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoba odpowiedzialna:...

Strony