Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 26.05.2024
Imieniny Eweliny, Jana i Pawła

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Regulamin i cennik korzystania z lodowiska

06-12-2021 / poniedziałek

1. Właścicielem lodowiska jest Gmina Opole Lubelskie
2. Administratorem obiektu jest Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3. Uznaje się, że osoby przebywające na lodowisku zapoznały się z postanowieniami niniejszego regulaminu, zgadzają się z zapisami regulaminu i bezwzględnie będą ich przestrzegać.
4. Korzystanie z lodowiska jest płatne.
5. Godziny korzystania z lodowiska zapisane są w załączniku nr 1 do regulaminu lodowiska – Harmonogram pracy lodowiska.
6. W każdej chwili lodowisko może być zamknięte z powodu konserwacji, awarii, niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.
7. W przypadku organizowania imprez masowych lub zajęć zorganizowanych Administrator ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
8. Obowiązkiem osób korzystających z lodowiska jest dostosowanie się do zaleceń obsługi obiektu.
9. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
10. Jednorazowo na tafli lodowiska może przebywać maksymalnie 50 osób.
11. Na płycie lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność. Korzystający z lodowiska ponoszą całkowita odpowiedzialność za swoje zachowanie rozumiane jako amatorskie uprawianie łyżwiarstwa.
12. Dzieci do lat 10 korzystają z lodowiska pod opieką rodziców lub opiekunów będących na łyżwach .
13. Na lodowisku obowiązuje kierunek jazdy podany przez obsługę lodowiska.
14. Zaleca się obowiązkową jazdę w kaskach, nakolannikach, nałokietnikach dzieciom do lat 10.
15. Podczas przebywania na lodowisku zabrania się:
- urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania innych uczestników;
- jazdy z dziećmi na rękach;
- jazdy na długich łyżwach /panczenach/, jazdy z kijami hokejowymi, plecakami i aparatami fotograficznymi;
- wnoszenia na taflę puszek, kartonów i butelek;
- rzucania śnieżkami
- siadania na bandach lodowiska;
- chodzenia po tafli lodowiska w butach bez łyżew;
- palenia tytoniu, używania e-papierosów i picia alkoholu;
- niszczenia sprzętu i urządzeń;
- stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska;
- wprowadzania zwierząt na teren obiektu.
16. Za rzeczy osobiste, w tym: telefony komórkowe, dokumenty, odzież i inne, wnoszone na teren obiektu odpowiada ich właściciel. Zaleca się korzystanie z szafek stanowiących wyposażenie obiektu.
17. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach po terenie okalającym lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami.
18. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z przyczyn od niego niezależnych.
19. Wszelkie dostrzeżone uszkodzenia na terenie obiektu / m.in. uszkodzenia tafli lub wypożyczonego sprzętu/, wypadki z udziałem użytkowników lodowiska lub inne nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.
20. W przypadku powstania szkód, osoby odpowiedzialne za dokonanie zniszczeń zostaną obciążone materialnie.
21. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających oraz osób nie korzystających z lodowiska.
22. Osoby łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu będą wypraszane z lodowiska. Osoby stale łamiące postanowienia Regulaminu nie będą wpuszczane na teren obiektu.
23. Na sygnał dany przez obsługę lodowiska korzystający z niego powinni opuścić taflę lodowiska przez wskazaną bramkę.
24. Uwagi i skargi prosimy składać u obsługi lodowiska.
25. Na terenie obiektu znajduje się wypożyczalnia sprzętu. Cennik korzystania z lodowiska i wypożyczalni zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu – Cennik korzystania z lodowiska.
26. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się przy kasie lodowiska. Przed wejściem na teren obiektu wymagane jest skorzystanie ze środków dezynfekcyjnych do rąk i założenie maseczki.
27. Po opłaceniu należności za korzystanie z lodowiska korzystający z lodowiska otrzyma bilet wstępu na taflę. Bilet jest ważny tylko na czas trwania 1 sesji i do jej zakończenia.

Administracja lodowiska życzy Państwu udanej i bezpiecznej zabawy.

INFO: 669 305 700

lodowisko@opk-opolelubelskie.pl

--- 

Harmonogram pracy lodowiska:

9.00-10.00           Czyszczenie lodowiska

10.00-11.00        I sesja poranna

11.15-12.15        II sesja poranna

12.30- 13.30       III sesja poranna

13.45- 14.45       IV sesja poranna

15.00-16.00       Przerwa techniczna

16.00- 17.00      I sesja popołudniowa

17.15- 18.15       II sesja popołudniowa

18.30- 19.30       III sesja popołudniowa

19.45- 20.45       IV sesja popołudniowa

 

Cennik 2022/2023

 1. Cena biletu normalnego - 13 zł /sesja
 2. Cena biletu ulgowego   - 11 zł/ sesja (dzieci i młodzież do lat 18)
 3. Cena biletu z Kartą Dużej Rodziny - 10 zł/sesja (po okazaniu karty)
 4. Cena biletu z Kartą Seniora – 10 zł/sesja (po okazaniu karty)
 5. Cena biletu grupowego od jednej osoby (powyżej 10 osób) – 10 zł/sesja
 6. Cena biletu ulgowego grupowego(powyżej 10 osób) - 9 zł/sesja
 7. Wypożyczenie łyżew - 13 zł/sesja
 8. Wypożyczenie łyżew z biletem ulgowym - 11 zł/sesja
 9. Wypożyczenie łyżew z Kartą Dużej Rodziny i Kartą Seniora – 10 zł/sesja
 10. Wypożyczenie Pingwinka - 8 zł/sesja
 11. Ostrzenie łyżew - 13 zł/para

Lodowisko na wyłączność - 490 zł/sesja