Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 30.01.2023
Imieniny Martyny, Macieja i Bronisława

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

27-01-2023 / piątek

L sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz § 16 ust. 1 i 3 Statutu Gminy Opole Lubelskie - uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 2378 oraz z 2021 r., poz. 1644) - z w o ł u j ę w trybie nadzwyczajnym na dzień 30 stycznia 2023 r. na godz. 9:00 L sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Lubelska 4.   Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy...
20-01-2023 / piątek

Zalecenia dla hodowców drobiu dotyczące grypy ptaków

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu Lubelskiem - zalecenia dla hodowców drobiu dotyczące wysoko zjadliwej grypy ptaków. ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie; przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem; odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi; przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;...
16-01-2023 / poniedziałek

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych można złożyć w Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim ul. T. Kościuszki 4 w godzinach: 7.30-15.30. Możliwe jest również złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć skany wymaganych dokumentów. Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. O zwrot można ubiegać się...
13-01-2023 / piątek

Zarządzenie Burmistrza Opola Lubelskiego Nr 544/2023

 Zarządzenie Nr 544/2023 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz.1327 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XLVI/399/2022 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z...
13-01-2023 / piątek

Zarządzenie Burmistrza Nr 543/2023

Zarządzenie Nr 543/2023 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na 2023 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz.1327 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XLVI/399/2022 Rady Miejskiej w Opolu...
13-01-2023 / piątek

Kasa urzędu - zmienione godziny pracy

Informujemy, że w okresie od 16 do 31 stycznia 2023 r. kasa Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim czynna będzie w godzinach od 8.00 do 13.30. Za utrudnienia przepraszamy. 

Strony