Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 13.05.2021
Imieniny Agnieszki i Magdaleny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

05-03-2021 / piątek

Maskotki i książki dla najmłodszych dzieci

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskich w ramach współpracy z lubelskim oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża pozyskało ponad 1100 maskotek i 1000 książeczek dla dzieci, które docelowo trafią do uczniów klas 1-3 ze wszystkich szkół gminnych, przedszkolaków i dzieci ze Żłobka Miejskiego. Symbolicznie Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis i Dyrektor Centrum Usług Społecznych Ewelina Szkutnicka rozpoczęli akcję przekazywania maskotek i książek dziś w Szkole Podstawowej Nr 1 w Opolu Lubelskim, w obecności Dyrektor Ilony Majak-Gierczak i Wicedyrektor Agaty Knap. Ponadto zabawki i książki...
04-03-2021 / czwartek

Dotacje dla klubów sportowych przyznane

4 marca w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis spotkał się z przedstawicielami klubów sportowych i stowarzyszeń, aby wręczyć symboliczne granty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na ten cel zostały przeznaczone środki w kwocie 290 000,00 zł. Konkurs na przyznanie dotacji, jak co roku, cieszył się dużym zainteresowaniem, ponieważ dzięki tym środkom kluby sportowe z naszej gminy mają możliwość prowadzenia działalności i rozwijania zakresu swoich działań oraz realizacji celów statutowych.   W tym roku...
03-03-2021 / środa

Konsultacje inicjatywy lokalne

Zarządzenie nr 304/2021 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) projektu uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Na podstawie uchwały nr XLIII/281/10 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 12 listopada 2010 roku w...
03-03-2021 / środa

Konsultacje - współpraca z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie nr 303/2021 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji o zmianie uchwały nr XXV/190/2020 r. z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.  Na podstawie §3 ust. 2 uchwały nr XLIII/281/10 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi...
03-03-2021 / środa

KONKURS - wsparcie zadań publicznych w zakresie kultury

Zarządzenie Nr 302/2021 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) w związku z Uchwałą Nr XXV/190/2020 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 27...
02-03-2021 / wtorek

Rusza budowa kortu i lodowiska

2 marca, w obecności Burmistrza Opola Lubelskiego Sławomira Plisa, odbyło się przekazanie placu budowy lodowiska z funkcją kortu tenisowego które zlokalizowane będzie przy Szkole Podstawowej nr 2 w Opolu Lubelskim. Plac został przekazany firmie Lodowiska Hanna Starzyk z Nowego Miasta, która wygrała przetarg na realizację tej inwestycji. Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w marcu. Koszt zadania wyniesie ponad 3 mln zł, z czego otrzymane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu to kwota 1 452 300 zł.  

Strony