Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 24.07.2024
Imieniny Kingi, Krystyny i Michaliny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Projekt Cyfrowa Gmina

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4131/2/2022  z dnia 01.04.2022r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Przedmiotem projektu jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, cyfryzacja urzędu jst, zakup sprzętu IT, zakup urządzeń wielofunkcyjnych,  licencji oprogramowania, zakup usług szkoleniowych z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Głównym celem projektu jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów cyfrowych, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej,
a tym samym kompetencji urzędu do skutecznej realizacji zadań publicznych. Projekt przyczyni się do niewelowania negatywnych skutków społecznych
i gospodarczych wywołanych przez wystąpienie pandemii COVID-19 w latach 2020/21.

Termin realizacji projektu: 18 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu nie później niż do 30-09-2023r.

Wartość projektu: 509 400,00 zł

Dofinansowanie: 100 %