Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 26.05.2024
Imieniny Eweliny, Jana i Pawła

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Zdalna szkoła

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

 

Wartość przyznanego grantu: 70.000 zł

Cel główny projektu: zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Opole Lubelskie, umożliwiających kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Planowane efekty: W ramach przyznanego grantu zostanie zakupionych 28 laptopów, dzięki czemu uczniowie nie posiadający dotychczas sprzętu komputerowego, będą mieli możliwość realizacji zdalnych lekcji.