Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 22.09.2017
Imieniny Maurycego, Ignacego i Tomasza

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Młodzieżowa Rada Gminy Opole Lubelskie

Turniej siatkówki plażowej orgaznizowany przez MRG

Odbył się w sobotę 02.07 i tym samym zainicjował uroczystości, jakie miały miejsce w dniach 02-03 w Opolu Lubelskim. Inicjatorami i organizatorami była Młodzieżowa Rada Gminy. W rozgrywkach wzięło udział 6 drużyn ze szkół: ZS n1 w Opolu Lubelskim, ZS nr 2 w Opolu Lubelskim oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim. Zwyciężyli uczniowie ZS nr 1, drugie miejsce przypadło Młodzieżowej Radzie Gminy, zaś III miejsce zajęły dziewczyny z ZS 2 w Opolu Lubelskim. Nagrody wręczył Pan Burmistrz Dariusz Wróbel oraz zastępca Dyrektora ZS 1 Pani Agata Knap. Oprócz pucharów młodzież otrzymała nagrody w postaci dyplomów, piłek do siatkówki oraz zestawów słodyczy ufundowanych przez firmę GEOMAX. W trakcie turnieju młodzież mogła ukoić pragnienie dzięki sokom ufundowanym przez firmę BIOGRIM.

Warsztaty MRG w SWAT

Młodzieżowa Rada naszej Gminy przygotowuje niespodziankę dla uczestników niedzielnej Manufaktury Smaków. Młodzież uczestniczyła w warsztatach realizowanego przez SWAT projektu "Akademia twórczych osobliwości" w ramach „Wspierania zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2016”.

I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Opole Lubelskie - 5 października 2015 r.

I sesję Młodzieżowej Rady Gminy zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Plis i przewodniczył jej do czasu wyboru Przewodniczącego  Młodzieżowej Rady Gminy.
Po otwarciu sesji i powitaniu wszystkich uczestników posiedzenia, radnym wręczone zostały zaświadczenia podpisane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej  potwierdzające wybór na radnego. Zaświadczenia radnym  wręczał Burmistrz i Zastępca Burmistrza.
Kolejnym punktem obrad było złożenie przez radnych  ślubowania, aby mogli wykonywać swoje obowiązki wynikające ze statutu. Po odczytaniu przez Przewodniczącego rady treści ślubowania, kolejno wyczytani radni wypowiadali słowo „ślubuję”.

Po złożeniu ślubowania przystąpiono do wyboru Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy.
W skład Prezydium zgodnie ze statutem wchodzi:
1) Przewodniczący Rady
2) dwóch Wiceprzewodniczących Rady
3) Sekretarz

Wybory Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących odbyły się w glosowaniu tajnym.
Na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy wybrany został Mikołaj Batyra - uczeń  Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim
Na Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Gminy  wybrani zostali:
Wiktoria Ostrach - uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim i Patryk Karaś - uczeń Gimnazjum w Kluczkowicach
Sekretarzem wybrana została - Beata Piątek - uczennica Gimnazjum w Kluczkowicach
W skład Komisji Rewizyjnej weszli członkowie:
Jakub Zawadzki - uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim
Jan Starek - uczeń Gimnazjum Nr 1 w Opolu Lubelskim
Jędrzej Batyra - uczeń Gimnazjum Nr 2 w Opolu Lubelskim
Na przewodniczącego Komisja zaproponowała Jakuba Zawadzkiego. Jego kandydatura została przez radnych przyjęta „jednogłośnie”.