Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 18.10.2019
Imieniny Hanny, Juliana i Łukasza

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Młodzieżowa Rada Gminy Opole Lubelskie

 26 września 2017 r.

Dobiegła końca I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy. 19 września odbyły się w opolskich szkołach wybory do II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy na lata 2017-2019. Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania - osoby wybrane przez społeczności szkolne do reprezentowania poszczególnych szkół w MRG.

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA
OPOLA LUBELSKIEGO Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2017 R.

W oparciu o § 6 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim będącej załącznikiem do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim uchwalonego uchwałą Nr VII/52/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim i nadania jej statutu - ogłaszam zbiorcze wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim zarządzonych na dzień 19 września 2017 roku ustalone na podstawie protokołów wyborczych z poszczególnych okręgów.
    
Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Szkolnej 5 w Opolu Lubelskim

1.    Giza Marcin
2.    Kowalska Martyna
3.    Adamczyk Gabriela
4.    Teresiński Maciej

Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Fabrycznej 28 w Opolu Lubelskim

1.    Harmasz Jakub
2.    Nowak Damian
3.    Zagozdon Amelia
4.    Kęcik Szymon

Szkoła Podstawowa w Kluczkowicach    

1.    Turczyn Piotr
2.    Ciuba Weronika

Niepubliczne Gimnazjum w Niezdowie

1.    Zydorczyk Dominika

Liceum  Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza przy ul. Lipowej 23 w Opolu Lubelskim

1.    Bednarz Natalia
2.    Stępień Maria Wiktoria

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego przy ul. Kolejowej 2 w Opolu Lubelskim

1.    Nadzieja Gabriela
2.    Szkutnicki Mateusz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zawiadomienie

        Na podstawie § 19 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim zatwierdzonego uchwałą Nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Lub. z dn. 24.07.2015 r. poz. 2489)

 zwołuję

 na dzień 3 października 2017 roku na godz. 900 I sesję Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim, która odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4 - sala konferencyjna (parter).

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Młodzieżowej Rady Gminy.

3. Złożenie ślubowania przez Radnych Młodzieżowej Rady Gminy.

4. Wybór Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy

    a) Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy

          b) dwóch Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Gminy

          c) Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy

     5. Powołanie  Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Gminy i wybór Przewodniczącego

         Komisji.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zakończenie obrad.

                                                                                                  Marek Plis
                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turniej siatkówki plażowej orgaznizowany przez MRG

Odbył się w sobotę 02.07 i tym samym zainicjował uroczystości, jakie miały miejsce w dniach 02-03 w Opolu Lubelskim. Inicjatorami i organizatorami była Młodzieżowa Rada Gminy. W rozgrywkach wzięło udział 6 drużyn ze szkół: ZS n1 w Opolu Lubelskim, ZS nr 2 w Opolu Lubelskim oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim. Zwyciężyli uczniowie ZS nr 1, drugie miejsce przypadło Młodzieżowej Radzie Gminy, zaś III miejsce zajęły dziewczyny z ZS 2 w Opolu Lubelskim. Nagrody wręczył Pan Burmistrz Dariusz Wróbel oraz zastępca Dyrektora ZS 1 Pani Agata Knap. Oprócz pucharów młodzież otrzymała nagrody w postaci dyplomów, piłek do siatkówki oraz zestawów słodyczy ufundowanych przez firmę GEOMAX. W trakcie turnieju młodzież mogła ukoić pragnienie dzięki sokom ufundowanym przez firmę BIOGRIM.

Warsztaty MRG w SWAT

Młodzieżowa Rada naszej Gminy przygotowuje niespodziankę dla uczestników niedzielnej Manufaktury Smaków. Młodzież uczestniczyła w warsztatach realizowanego przez SWAT projektu "Akademia twórczych osobliwości" w ramach „Wspierania zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2016”.

I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Opole Lubelskie - 5 października 2015 r.

I sesję Młodzieżowej Rady Gminy zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Plis i przewodniczył jej do czasu wyboru Przewodniczącego  Młodzieżowej Rady Gminy.
Po otwarciu sesji i powitaniu wszystkich uczestników posiedzenia, radnym wręczone zostały zaświadczenia podpisane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej  potwierdzające wybór na radnego. Zaświadczenia radnym  wręczał Burmistrz i Zastępca Burmistrza.
Kolejnym punktem obrad było złożenie przez radnych  ślubowania, aby mogli wykonywać swoje obowiązki wynikające ze statutu. Po odczytaniu przez Przewodniczącego rady treści ślubowania, kolejno wyczytani radni wypowiadali słowo „ślubuję”.

Po złożeniu ślubowania przystąpiono do wyboru Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy.
W skład Prezydium zgodnie ze statutem wchodzi:
1) Przewodniczący Rady
2) dwóch Wiceprzewodniczących Rady
3) Sekretarz

Wybory Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących odbyły się w glosowaniu tajnym.
Na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy wybrany został Mikołaj Batyra - uczeń  Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim
Na Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Gminy  wybrani zostali:
Wiktoria Ostrach - uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim i Patryk Karaś - uczeń Gimnazjum w Kluczkowicach
Sekretarzem wybrana została - Beata Piątek - uczennica Gimnazjum w Kluczkowicach
W skład Komisji Rewizyjnej weszli członkowie:
Jakub Zawadzki - uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim
Jan Starek - uczeń Gimnazjum Nr 1 w Opolu Lubelskim
Jędrzej Batyra - uczeń Gimnazjum Nr 2 w Opolu Lubelskim
Na przewodniczącego Komisja zaproponowała Jakuba Zawadzkiego. Jego kandydatura została przez radnych przyjęta „jednogłośnie”.