Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 19.07.2024
Imieniny Marcina, Włodzisława i Piotra

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Wydział Projektów, Strategii i Promocji

Wydział Projektów, Strategii i Promocji

Kierownik: Barbara STRAWA-KASPRZAK
tel. 81 827 72 11 / barbara.strawa.kasprzak@opolelubelskie.pl
pok. 209

Do zadań Wydziału Projektów, Strategii i Promocji należy m.in.:
podejmowanie działań w zakresie budowania wizerunku gminy, informacji o działalności samorządu gminnego,
wdrażanie zadań i projektów gminy dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ich sprawozdawczość, rozliczenia i monitoring
przygotowywanie, zlecanie wydania, rozpowszechnianie wydawnictw dotyczących gminy,
prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych,
opracowywanie planów, programów, strategii rozwoju gminy oraz aktualizacja wieloletniego planu inwestycyjnego,
organizacja wydawania miesięcznika informacyjno- publicystycznego, w tym redakcja gazety samorządowej,
redagowanie i aktualizacja serwisu www.opolelubelskie.pl,
promocja gospodarcza, kulturalna i turystyczna gminy, współudział w organizacji i koordynacja przedsięwzięć promocyjnych, w szczególności imprez organizowanych lub współorganizowanych przez gminę.
koordynowanie współpracy z miastami partnerskimi.

Pracownicy Wydziału PSIP:

Marcelina DZIECHCIARZ
inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych
tel. 81 827 72 16 / marcelina.dziechciarz@opolelubelskie.pl
pok. 205

Krzysztof RYCZEK
inspektor ds. informacji
tel. 81 827 72 15 / krzysztof.ryczek@opolelubelskie.pl
pok. 220

Agata WICHA
inspektor ds. integracji europejskiej i funduszy zewnętrznych
tel. 81 827 72 16 / agata.wicha@opolelubelskie.pl
pok. 205

Monika KWIECIEŃ
inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego
tel. 81 827 72 11 / monika.kwiecien@opolelubelskie.pl
pok. 209

Karolina NOWAK
podinspektor ds. rozwoju lokalnego i rewitalizacji
tel. 81 827 72 16 / karolina.nowak@opolelubelskie.pl
pok. 205

 

Redakcja gazety Opolanin:

mojemiasto@opolelubelskie.pl
tel. 81 827 72 15
pok. 220