Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 08.04.2020
Imieniny Radosława, Augusta i Cezarego

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy m.in.:
prowadzenie spraw gospodarki komunalnymi lokalami mieszkaniowymi i innych spraw w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,
tworzenie zasobu mieszkaniowego gminy i gospodarowanie nim oraz nadzorowanie prawidłowego zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy i współdziałanie z zarządcami,
realizacja uchwał Rady dotyczących zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy,
reprezentacja interesów gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych, w tym odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych,
prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, w tym prowadzenie zbioru informacji o danych zawartych w ewidencji, udzielanie informacji o wpisie do ewidencji, prowadzenie postępowań w sprawach zaświadczeń o treści wpisów w ewidencji, prowadzenie akt ewidencyjnych przedsiębiorców wpisanych do ewidencji, wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie wpisu do ewidencji,
wykonywanie zadań gminy wynikających z przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym,
prowadzenie postępowań w sprawach wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich,
podejmowanie działań w zakresie opracowywania projektów dokumentów w sprawach nazw ulic i placów oraz wznoszenia pomników,
podejmowanie czynności w ramach gospodarki odpadami,
nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w gminie.

Pracownicy Wydziału GKR:

Grzegorz Gołofit - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Riolnictwa
tel. 81 827 72 26 / grzegorz.golofit@opolelubelskie.pl
pok. 118

Joanna KUZIOŁA
inspektor ds. gospodarki nieruchomości
tel. 81 827 72 23 / joanna.kuziola@opolelubelskie.pl
pok. 109

Katarzyna Bartz
inspektor ds. ochrony środowiska
tel. 81 827 72 23 / katarzyna.sulowska@opolelubelskie.pl
pok. 109

Aneta FLISIAK
inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej
tel. 81 827 72 24 / aneta.flisiak@opolelubelskie.pl
pok. 110

Magdalena MENDYKOWSKA
inspektor ds. gospodarki odpadami
tel. 81 827 72 26 / magdalena.mendykowska@opolelubelskie.pl
pok. 117

Agata KRAMEK-POCZTARSKA
inspektor ds. gospodarki odpadami
tel. 81 827 72 26 / agata.kramek.pocztarska@opolelubelskie.pl
pok. 117

Mirosław STATEK
koordynator gminnej ochrony przeciwpożarowej,
inspektor ds. gospodarki komunalnej
tel. 81 827 72 25 / mirosław.statek@opolelubelskie.pl
pok. 118

Małgorzata MADEJEK-JÓŹWIAK
inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
tel. 81 827 72 25 / małgorzata.madejek.jóźwiak@opolelubelskie.pl
pok. 118

Małgorzata MADEJ
inspektor ds. gospodarki nieruchomościmi
tel. 81 827 72 23 / małgorzata.madej@opolelubelskie.pl
pok. 119