Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 16.06.2024
Imieniny Aliny, Anety i Justyny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Wydział Organizacyjny i Spraw Samorządowych

Wydział Organizacyjny i Spraw Samorządowych

Kierownik: Justyna HARASZCZUK
tel. 81 827 72 12 / justyna.haraszczuk@opolelubelskie.pl
pok. 204

Z-ca Kierownika: Bożena WOJDAT
inspektor ds. kadr i spraw organizacyjnych 
tel. 81 827 72 12 / bozena.wojdat@opolelubelskie.pl
pok. 204

Do zadań Wydziału Organizacyjnego i Spraw Samorządowych należy m.in.:

 • zapewnienie działania Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • zapewnienie prawidłowej obsługi klientów Urzędu, wykonywanie zadań w zakresie obiegu dokumentów, w tym elektronicznego obiegu dokumentów,
 • prowadzenie Punktu Obsługi Klienta,
 • prowadzenie zbioru powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w tym zbioru aktów prawa miejscowego, i udostępnianie tychże osobom zainteresowanym,
 • prowadzenie rejestrów: uchwał Rady, zarządzeń i postanowień Burmistrza, wniosków i interpelacji radnych, aktów prawa miejscowego,
 • zapewnienie organizacyjne, kancelaryjne i techniczne funkcjonowania Rady i Komisji Rady, w tym sporządzanie protokołów z sesji i posiedzeń,
 • współpraca z właściwymi organami w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do parlamentu, wyborów prezydenckich, wyborów do organów samorządu terytorialnego, wyborów organów samorządu mieszkańców, referendów i konsultacji społecznych, wyborów do izb rolniczych,
 • nadzorowanie wykonywania uchwał Rady.
 • współpraca z organami jednostek pomocniczych gminy,
 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym prowadzenie akt osobowych,
 • prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w gminie, ogłaszanie konkursów na wspieranie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • prowadzenie spraw związanych z Funduszem Sołeckim polegającym na przyjmowaniu wniosków oraz ich weryfikowanie pod względem formalnym,
 • prowadzenie spraw związanych z budżetem obywatelskim

Pracownicy Wydziału ORS:

Agnieszka JAKUBCZYK
inspektor ds. kancelaryjnych i organizacyjnych
tel. 81 827 72 12 / agnieszka.jakubczyk@opolelubelskie.pl
pok. 204

Agnieszka GENTELMAN
inspektor ds. kancelaryjnych i sekretariatu 
tel. 81 827 72 01 / agnieszka.gentelman@opolelubelskie.pl
pok. 207

Robert STOLAREK
inspektor ds. informatyki 
tel. 81 827 72 14 / robert.stolarek@opolelubelskie.pl
pok. 216

Mariusz MADEJEK
inspektor ds. informatyki 
tel. 81 827 72 14 / mariusz.madejek@opolelubelskie.pl
pok. 216

Tadeusz WOLSKI
podinspektor ds. archiwum zakładowego
tadeusz.wolski@opolelubelskie.pl

Monika OBEL-ŻUCHNIK

podinspektor ds. kancelaryjnych i obsługi klienta
tel. 81 827 72 34 / monika.obel.zuchnik@opolelubelskie.pl
Punkt Obsługi Klienta - parter UM

Magdalena SZCZUCKA
podinspektor ds. obsługi klienta i kancelaryjnych
tel. 81 827 72 34 / magdalena.szczucka@opolelubelskie.pl
Punkt Obsługi Klienta - parter UM