Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 19.11.2018
Imieniny Elżbiety, Faustyny i Pawła

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Władze gminy

Burmistrz Opola Lubelskiego:
Dariusz Wróbel
tel. 81 827 72 02
burmistrz@opolelubelskie.pl

Z-ca Burmistrza:
Gabriela Teresińska-Pruchniak
tel. 81 827 72 03
burmistrz2@opolelubelskie.pl

Skarbnik Gminy:
Dorota Bełżek
tel. 81 827 72 05
skarbnik@opolelubelskie.pl

Dariusz WRÓBEL Burmistrz Opola Lubelskiego 

Rocznik 1964, żona Grażyna, syn Kuba i córka Ola.

Z wykształcenia magister inżynier – absolwent Politechniki Lubelskiej Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej; kierunek: Konstrukcje inżynierskie; posiada urawnienia budowlane – konstrukcyjne. Członek Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Burmistrz Opola Lubelskiego (od 2006), wcześniej Zastępca Burmistrza (2002-2006); z samorządem gminnym Opola Lubelskiego związany od roku 1995. Do roku 2002 w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim pracował na stanowisku Kierownika Wydziału Inwestycji.

Obowiązki Burmistrza Opola Lubelskiego godzi z całym szeregiem innych, dodatkowych funkcji społecznych:
- Prezes Lokalnej Grupy Działania Owocowy szlak – stowarzyszenia skupiającego gminy z Powiatu Opolskiego, organizacje pozarządowe z obszaru Powiatu, przedsiębiorców i osoby fizyczne. Stowarzyszenie skupia 108 członków. Jego głównym celem jest pozyskiwanie środków finansowych w ramach PROW, z których korzystać może 7 gmin Powiatu Opolskiego, jak również osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy,
- Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Opolu Lubelskim (2005-2009),

- Członek Społecznej Rady ZOZ w Opolu Lubelskim (2002-2007),
- Członek Zarządu Stowarzyszenia Scholares Minores pro musica antiqua (od 2007 r.),
- Wiceprezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Osobiście angażuje się w wiele poważnych i istotnych projektów:
- Koordynator projektów: „Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Opole Lubelskie”, „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego miasta i gminy Opole Lubelskie”, zwieńczonego przyznaniem I miejsca w ogólnopolskim konkursie „Najlepiej oświetlona Gmina 2003”,”Pilotażowego Programu Leader+ - „Inicjowanie współpracy lokalnych środowisk na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gminy Opole Lubelskie”, „Kompleksowego Planu Rewitalizacji miasta Opala Lubelskiego”, i wielu innych projektów i programów,
- Autor wyróżnionego przez Lubelski Klub Biznesu opracowania: „Lokalny Program Rozwoju Przedsiębiorczości”,
- Inicjator utworzenia w Opolu Lubelskim filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Jego doświadczenia i energia są bardzo chętnie wykorzystywane w różnego rodzaju organizacjach ponadlokalnych i ponadregionalnych:
- Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Bug i Związku Transgranicznego Euroregion Bug (od 2007 r.)
- Członek Zarządu stowarzyszenia samorządów Unia Miasteczek Polskich (od 2006)
- Członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
- Członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Efektem pracy Burmistrza są kolejne laury, certyfikaty, wyróżnienia:
- Gmina Fair Play 2006. Certyfikowana lokalizacja inwestycji,
- Certyfikat programu „Przejrzysta Polska” 2005,
- Certyfikat „Samorząd przyjazny środowisku” 2007,
- Laur Gazety Prawnej „Europejska Gmina. Europejskie miasto” 2009,
- Certyfikat „Gmina przyjazna oświacie i jej pracownikom” 2009,
- Ranking „Rzeczpospolitej” dot. pozyskiwania środków europejskich: 5 miejsce w województwie lubelskim i 91 w kraju (2009).
- Gmina otrzymała w 2010 r. tytuł - SAMORZĄD 2010 w konkursie ELIITA ZARZĄDZANIA w kategorii gmin miejsko-wiejskich przyznawany przez dodatek do gazety "Rzeczpospolita" - "Rzecz o biznesie" za wykorzystanie środków z Unii Europejskiej.
- Gmina otrzymała w 2009 r. tytuł - Europejska Gmina - Europejskie Miasto w woj. lubelskim. w rankingu konkursu organizowanego przez Gazetę Prawną, Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego za wykorzystanie środków unijnych.
- 8 lipca 2011 r. Urząd Miejski uzyskał certyfikat jakości ISO 9001:2008
- 2011 gmina otrzymała II miejsce w Polsce w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji
- Laureat Programu Promocji Gmin Business Excellence 2018 w kategorii gmin miejsko-wiejskich - nagroda za współpracę gminy z przedsiębiorcami, stworzone warunki dla inwestorów i promocję lokalnego biznesu.

Wśród wielu wyróżnień, jakimi mógłby się pochwalić, warto zauważyć odznaczenie medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”. Dariusz Wróbel należy bowiem do tych osób, które w największym stopniu przyczyniły się do lokalizacji w Opolu Lubelskim najnowocześniejszego w Polsce i jednego z najnowocześniejszych w Europie zakładów karnych.

W 2016 roku został laureatem Nagrody im. Grzegorza Palki w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym.

W 2016 roku został wybrany „najlepszym włodarzem” w kategorii „gminy miejsko-wiejskie” w kraju w prestiżowym rankingu Dziennika Gazety Prawnej. Z kolei Gmina Opole Lubelskie uplasowała się na 5 miejscu wśród najlepszych w kraju gmin miejsko-wiejskich w tym smaym rankingu.

W maju 2012 roku Dariusz Wróbel otrzymał od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złoty Krzyż Zasługi za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz za osiągnięcia w pracy w samorządzie.

Dariusz Wróbel ponadto działa w:
- Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Zespołu ds. administracji publicznej i bezpieczeństwa obywateli, działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- Komitecie Monitorującym Inicjatywę Wspólnotową EQUAL ,
- Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
- Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Jako Burmistrz, a wcześniej Zastępca Burmistrza Opola Lubelskiego inicjował i kreował współpracę międzynarodową z miastami partnerskimi. W wyniku tych starań, Opole Lubelskie już w roku 2003 podjęło współpracę z węgierskim Satorajuhely oraz Mikohazą, następnie ukraińskim Sokalem od 2005 r., by w roku 2008 podjąć współpracę z belgijskim Hamme.

Zwieńczeniem jego działalności samorządowej jest desygnowanie do udziału w pracach Komitetu Regionów, działającego przy Parlamencie Europejskim w Brukseli organu doradczego składającym się z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych w krajach członkowskich, członkiem Komitetu Regionów jest od 2008 r., jako przedstawiciel strony samorządowej – rekomendowany przez Unię Miasteczek Polskich oraz przedstawicielem Polski w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (CLRAE) w Strasburgu. W 2015 roku został wybrany Przewodniczącym Polskiej Delegacji w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

Przedstawiona wyżej charakterystyka dorobku Pana Dariusza Wróbla stanowi jedynie część jego przebogatego doświadczenia i osiągnięć. Znakomita część jego aktywność zawodowej i społecznej wpisuje się w proeuropejski i prorozwojowy sposób patrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Niekwestionowane obiektywne sukcesy i zasługi Dariusza Wróbla wykraczają poza granice Opola Lubelskiego, czy Powiatu Opolskiego. Efekty jego działalności na polu publicznym przekładają się wprost na szeroko rozumiany rozwój województwa lubelskiego.