Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 25.10.2020
Imieniny Ingi, Darii i Katarzyny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

21-10-2020 / środa

Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miejskiej

XXIV sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim odbędzie się 28 października 2020 r o godz. 11:30 w sali widowiskow-kinowej Opolskiego Centrum Kultury (ul. Lubelska 30). Porządek obrad w dokumencie poniżej. 
21-10-2020 / środa

Konsultacje - droga w Kluczkowicach

W związku z realizacją zadania dotyczącego opracowania kompletnej dokumentacji technicznej związanej z przedsięwzięciem pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108164L Mały Wrzelowiec - Kluczkowice" przedstawiamy do wglądu rozwiązanie projektowe. Prosimy w terminie do dnia 29.10.2020 r. o przedstawianie na piśmie uwag do tut. urzędu lub na adres e-mail: sekretariat@opolelubelskie.pl lub do Sołtysa Wsi dotyczących lokalizacji zjazdów na nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gminnej. Dokumenty projektowe poniżej. 
21-10-2020 / środa

Konsultacje - droga w Górach Kluczkowickich

W związku z realizacją zadania dotyczącego opracowania kompletnej dokumentacji technicznej związanej z przedsięwzięciem pn. "Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ew. 280, obręb 11 - Góry Kluczkowickie i nr ew. 111, 113, obręb 19 - Kluczkowice Osiedle" przedstawiamy do wglądu rozwiązanie projektowe. Prosimy w terminie do dnia 29.10.2020r. o przedstawianie na piśmie uwag do tut. urzędu lub na adres e-mail: sekretariat@opolelubelskie.pl lub do Sołtysa Wsi dotyczących lokalizacji zjazdów na nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gminnej. Ponieżej do wglądu dokumenty projektowe.
21-10-2020 / środa

Ważne! Zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ostrzeżenia dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu (link: https://www.efsa.europa.eu/en/news/avian-influenza-eu-alert-new-outbreaks). Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego...
20-10-2020 / wtorek

Nabór wniosków o organizację stażu - Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zaprasza pracodawców do składania wniosków w ramach ogłoszonych naborów na Organizację stażu:  w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim (VI)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020"  od  15 października 2020r. do 10 listopada 2020r. w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja Osób Młodych pozostających bez pracy w powiecie opolskim (V)” współfinansowanego z Europejskiego...
19-10-2020 / poniedziałek

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie nr 246/2020 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) projektu uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. Na podstawie §3 ust. 2 uchwały nr XLIII/281/10 Rady...

Strony