Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 04.02.2023
Imieniny Andrzeja, Mariusza i Jana

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

09-11-2022 / środa

Wizyta studyjna z mołdawskiego miasta Leova

9 listopada w Opolu Lubelskim miała miejsce wizyta studyjna samorządowców z mołdawskiego miasta Leova. Uczestniczyło w niej łącznie 17 osób, w tym burmistrz miasta Leova - Alexandru Bujorean. W spotkaniu z samorządowcami z Mołdawii wzięli udział Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis i Sekretarz Gminy Izabela Zarzycka. Przedstawiona została prezentacja poświęcona tematyce rewitalizacji centrum oraz spacer po miejscach zrewitalizowanych. Wizyta była związana z realizacją polsko-mołdawskiego projektu „Nasza Leova – wdrożenie modelu partycypacyjnego zarządzania rewitalizacją miasta Leova w...
04-11-2022 / piątek

Dodatkowe uprawnienia dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie informuje, iż w związku z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, zostały nadane dodatkowe uprawnienia posiadaczom Karty Dużej Rodziny. W związku z tym odbiorca uprawniony do stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh lub 2,6 MWh powinien złożyć stosowne oświadczenie niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r. Nadmieniamy, iż ewentualny wydłużony czas oczekiwania na produkcję/wydanie tradycyjnej Karty Dużej...
03-11-2022 / czwartek

Aktualnie trwające nabory w ARiMR

• Działanie 1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Nabór trwa do dnia 18 listopada 2022 r. Działanie realizowane przez Centrala Agencji. Wniosek składany elektronicznie poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na Platformie Usług Elektronicznych pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/. • Działanie 3. Wsparcie w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury Nabór...
02-11-2022 / środa

Zmarła najstarsza mieszkanka Opola Lubelskiego

W wieku 107 lat, 30 października 2022 roku zmarła najstarsza mieszkanka Gminy Opole Lubelskie, ś.p. Helena Głazowska.   Pani Helena urodziła się w 25 stycznia 1915 roku w Opolu Lubelskim. Była najstarszą mieszkanką miasta i jedną z najstarszych mieszkanek województwa lubelskiego. Pochodziła z wielodzietnej rodziny, miała trzech braci i dwie siostry. Przeżyła dwie wojny światowe. Jako młoda dziewczyna wyjechała do Szydłowca, tam pracowała u rodziny aptekarzy, była pomocą domową. Z Szydłowca pani Helena wraz z koleżanką pojechała za pracą do Warszawy gdzie zatrudniła się w stołówce. Tam...
02-11-2022 / środa

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Wandalin - obszar opracowania wyznaczają granice terenu oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr  XX /197/ 05 r.  Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 186 poz. 3185 z dnia 16 września 2005 r.) symbolem UP.  Stare Komaszyce – obszar opracowania wyznacza granica działki nr 595/6.
02-11-2022 / środa

Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Opole Lubelskie. Na postawie art. 21 ust. 4-5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Opole Lubelskie od dnia 02/11/2022 do dnia 02/01/2023, w siedzibie Urzędu, pokój nr 118, piętro I, w godzinach pracy...

Strony