Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 26.09.2023
Imieniny Kacpra, Justyny i Łucji

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Sierpień 2020

26-08-2020 / środa

Program Grypa 65+ po raz szósty

Szósty rok z rzędu Gmina Opole Lubelskie przeprowadzi program darmowych szczepień przeciw grypie dla seniorów, którzy ukończyli 65 rok życia. Z roku na rok coraz większe powodzenie akcji sprawiło, że gmina zdecydowała się ją kontynuować także w tym roku, przeznaczając na nią fundusze w wysokości 20 000,00 zł. W roku bieżącym, podobnie jak w roku ubiegłym, akcję szczepień prowadzić będzie Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim, które złożyło najlepszą ofertę, w której koszt jednego szczepienia wyceniony został na 59,00 zł. Dzisiaj, 25 sierpnia Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis wraz z Prezesem Zarządu PCZ Gabrielem Majem i Wiceprezesem Zarządu PCZ Konrad Sawicki podpisali umowę dotycząca realizacji tegorocznej edycji programu. Wszystkie zainteresowane osoby,...
25-08-2020 / wtorek

Rusza Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i R0ady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728). Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i ...
21-08-2020 / piątek

Komunikat OPS

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 zwracam się z prośbą do osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim o ograniczenie do minimum bezpośrednich wizyt i kontaktowanie się z pracownikami Ośrodka telefonicznie, korespondencyjnie lub drogą elektroniczną. Jeżeli wizyta jest konieczna proszę o zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa. W przypadku ubiegania się o: zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia się dziecka, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze oraz świadczenie  ,,dobry start” istnieje możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej poprzez platformę Emp@tia. Ponadto na stronie internetowej tut...
20-08-2020 / czwartek

Wyłożenie projektu MPZP gminy

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Plan obejmuje tereny gminy Opole Lubelskie w granicach określonych na załącznikach graficznych do  uchwały: Załącznik nr 1. Obręb Jankowa. Załącznik nr 2. Obręb Elżbieta. Załącznik nr 3. Obręb Górna Owczarnia, Skoków, Janiszkowice. Załącznik nr 4. Obręb Grabówka, Zajączków. Załącznik nr 5. Obręb Wola Rudzka, obszar ograniczony jest granicami działek o numerach ewidencyjnych: 1322, 30/4, 333/3, 413, 422, 458 i 421, które nie objęte są opracowaniem.  Załącznik nr 6. Obręb Zadole, obszar ograniczony jest granicami działek o numerach ewidencyjnych: 98, 97, 156, 78, 79/3, 79/2 i 79/1,...
19-08-2020 / środa

Nowe miejsca parkingowe przy ul. Morwowej

NOWE MIEJSCA PARKINGOWE PRZY UL. MORWOWEJ Burmistrz Opola Lubelskiego informuje, że mieszkańcy Osiedla "Ogrody" mogą już korzystać z dodatkowych miejsc parkingowych zlokalizowanych w Opolu Lubelskim na placu przy ul. Morwowej obok Komendy Powiatowej Policji. W związku z dużym zapotrzebowaniem na miejsca parkingowe w tym rejonie miasta, plac ten obecnie będzie pełnił przedmiotową funkcję.
18-08-2020 / wtorek

Konkurs fotograficzny - Polska smakuje

KONKURS FOTOGRAFICZNY - "POLSKA SMAKUJE" Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  organizuje otwarty konkurs fotograficzny pod hasłem "Polska smakuje", którego celem jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych. Praca konkursowa powinna przedstawiać dowolny produkt rolny lub rolno-spożywczy, w tym tradycyjny lub regionalny, posiadający certyfikat lub oznaczenie, z listy znajdującej się na stronie https://www.polskasmakuje.pl/jakich-certyfikatow-szukac. Fotografia może prezentować produkt/ produkty w różnych kontekstach, na różnych etapach produkcji, przetworzenia lub sprzedaży np. pola uprawne, produkty nieprzetworzone czy przetworzone, lokalne bazary i targowiska. Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę konkursową! Prace...

Strony