Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 22.05.2019
Imieniny Emila, Heleny i Wiesława

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XLV sesja Rady Miejskiej

14-06-2018 / czwartek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.) - z w o ł u j ę  w trybie nadzwyczajnym, na dzień 18 czerwca 2018 r.  na godz. 800  XLV sesję  Rady  Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.

Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu w zakresie dofinansowania wykonania przebudowy ul. Przemysłowej, droga powiatowa nr 2622L Opole Lubelskie – Skoków – Białowoda – Kol. Boby.
4.    Zamknięcie obrad.                                                                                                                                               

Z poważaniem,
Marek Plis
Przewodniczący Rady Miejskiej