Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 28.06.2022
Imieniny Adriana, Józefa i Leona

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Specjalna Strefa Rewitalizacji uchwalona

19-10-2018 / piątek

16 października Rada Miejska przyjęła uchwałę wprowadzającą w wyznaczonym obszarze centrum miasta tzw. Specjalną Strefę Rewitalizacji. Jest to rozwiązanie służące usprawnieniu realizacji ściśle wskazanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Regulacje dotyczące Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR) znalazły się w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji to trzeci etap realizacji ustawy o rewitalizacji. Dopiero teraz gmina ma możliwości realnego finansowego wsparcia remontu i modernizacji (nawet do 80% kosztów) w budynkach będących w posiadaniu prywatnych właścicieli.  Celem ustanowienia SSR jest bowiem zapewnienie sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym. Specjalna Strefa Rewitalizacji stanowi zarazem postać obszaru specjalnego, na którym obowiązuje szczególny porządek prawny.

W Opolu Lubelskim wprowadzenie SSR było niezbędne aby móc realizować specjalne programy wsparcia dla mieszkańców. Programy te, opracowane w ramach projektu przygotowującego miasto do rewitalizacji, zawarte są w Gminnym Programie Rewitalizacji. W szczególności chodzi tu o realizację Programu Remontu Kamienic w ramach którego gmina, na podstawie podjętej uchwały, będzie mogła udzielać właścicielom kamienic z centrum miasta dotacji na ich modernizację i remonty.

Projekt uchwały poddany był w dniach od 16 sierpnia 2018 do 17 września 2018 konsultacjom społecznym, które miały na celu zebranie od interesariuszy uwag i propozycji zmian jej zapisów oraz opinii na temat wyznaczonego obszaru strefy.