Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 29.05.2020
Imieniny Magdaleny, Maksymiliana i Urszuli

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Pierwsze inicjatywy lokalne dofinansowane

11-04-2019 / czwartek

Trwa nabór wniosków w tegorocznej edycji inicjatyw lokalnych. Nabór prowadzony jest do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, czyli 50 tys. zł. Maksymalna wartość inicjatywy nie może przekroczyć kwoty 5 tys. zł.
Wybrany przez Burmistrza Opola Lubelskiego Zespól ds. wspierania inicjatyw lokalnych dokonał już oceny i wyboru pierwszych wniosków złożonych do marca br. Ogólny koszt wybranych do realizacji wniosków to 31.200 zł. Zachęcamy więc do składania następnych w celu wykorzystania pełnej kwoty pieniędzy przeznaczonej w budżecie gminy na tej cel.

Poniżej prezentujemy tytuły wniosków i ich wnioskodawców, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i zostały wybrane do realizacji:

  1. Regionalista Opolski – wydanie IX numeru
  2. Wydanie publikacji „Spojrzenie i pamięć – autorstwa Zofii Bigos
  3. Bezpieczny dom
  4. Klub Mam Kreatywnie – rozwój i promocja Klubu Mam Opole Lubelskie
  5. Seniorzy na fali
  6. Wznowienie wraz z aktualizacją albumu „Ozdoba Opola. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim”
  7. Wydanie publikacji poświęcanej jednemu z najcenniejszych zabytków gminy Opole Lubelskie – kościołowi Parafialnemu pw. Trójcy Przenajświętszej we Wrzelowcu
  8. Laudate Dominun – koncerty muzyki chóralnej
  9.  Mamo, tato, baw się ze mną, chcę mieć buzię uśmiechniętą

Inicjatywa lokalna jest  formą współpracy miasta z mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Zadania jakich mogą dotyczyć wnioski o realizację zadania publicznego Gminy Opole Lubelskie w zakresie inicjatywy lokalne to:

1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;

2) działalności charytatywnej;

3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

6) promocji i organizacji wolontariatu;

7) edukacji, oświaty i wychowania, nauki, szkolnictwa wyższego;

8) działalności w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;

9) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

10) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

11) rewitalizacji.