Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 13.07.2024
Imieniny Danieli, Henryka i Małgorzaty

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Odpracowanie długu czynszowego przez społeczność romską

02-05-2024 / czwartek

W roku 2024 r. Gmina Opole Lubelskie otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania ,,Odpracowanie długu czynszowego przez społeczność romską” w ramach ,,Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

Celem zadania jest ułatwienie dłużnikom spłaty zaległości w opłatach za korzystanie z lokali mieszkalnych należących do zasobu mieszkaniowego gminy Opole Lubelskie. W realizacji zadania weźmie udział max. 5 dorosłych osób pochodzenia romskiego.

Zadanie ma na celu:

  • wzbudzanie motywacji do pracy,
  • wypracowanie nawyku regulowania należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny oraz wykazania gotowości do odpracowywania powstałego zadłużenia,
  • zmniejszenie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych,
  • wzmocnienie rodziny i jej zdolności do samodzielnego pokonywania trudności życiowych,
  • zapobieganie bezdomności i degradacji społecznej.

Do udziału w realizacji zadania mogą przystąpić osoby, które:

– posiadają m. in. zadłużenia w opłatach za korzystanie z lokali mieszkalnych dla najemców i osób pełnoletnich stale zamieszkującym z najemcą solidarnie odpowiedzialnym za zapłatę czynszu i innych należnych opłat,

– złożą wniosek o przystąpienie do realizacji zadania mającego na celu zmniejszenie zadłużenia w opłatach za mieszkanie,

– podpiszą umowę zlecenie oraz trójstronne porozumienie z Gminą Opole Lubelskie i Opolskim Przedsiębiorstwem Komunalny Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim w sprawie spłaty zadłużenia za korzystanie z lokalu mieszkalnego,

– przedmiotem porozumienia będzie świadczenie pracy przez uczestnika zadania „Odpracowanie długu czynszowego przez społeczność romską”, na rzecz Gminy Opole Lubelskie, określać ono będzie wszystkie warunki realizowania świadczenia, a także obowiązki zarówno Gminy, Spółki jako podmiotu, w którym świadczona będzie praca jak również Dłużnika.

Zadanie finansowane jest głównie z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach ,,Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, częściowo ze środków własnych. Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 1 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Całkowity koszt zadania wyniesie 30.150,00 zł, natomiast wysokość otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa to 27.900,00 zł.