Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 12.07.2024
Imieniny Brunona, Jana i Andrzeja

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Obwieszczenie Burmistrza Opole Lubelskiego

28-03-2023 / wtorek

Obwieszczenie Burmistrza Opole Lubelskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zakres zmiany obejmuje zmianę przeznaczenia działek położonych w Ożarowie Pierwszym, w granicach określonych na załącznikach graficznych do uchwały intencyjnej: obszar opracowania wyznaczają granice terenu oznaczonego w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy (uchwała Nr XLIX/426/2022 rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 21 grudnia 2022 r.) symbolem RM2 i U oraz oznaczonego niebieską linią na załączniku graficznym do uchwały oraz granice działki nr ew. 137/7.