Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 12.07.2024
Imieniny Brunona, Jana i Andrzeja

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

LIV sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

20-04-2023 / czwartek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 2378 oraz z 2021 r., poz. 1644) - zwołuję na dzień 26 kwietnia 2023 r. na godz. 12:00 LIV sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości, na okres 9 lat.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2023 na terenie miasta Opole Lubelskie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2023 rok.
10. Zamknięcie obrad.

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Zawiadomienie i porządek obrad301.99 KB