Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 19.02.2019
Imieniny Henryka, Jerzego i Arnolda

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Absolutorium dla Burmistrza udzielone

16-05-2018 / środa

14 maja 2018 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim, podczas której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opola Lubelskiego.
Absolutorium to potwierdzenie przez Radę Miejską, że ubiegłoroczny budżet został wykonany w sposób prawidłowy, zgodny z prawem i wszelkimi wymaganymi procedurami. Absolutorium odnosi się wyłącznie do działalności burmistrza w aspekcie wykonania budżetu. Zanim dojdzie do głosowania nad udzieleniem bądź nieudzieleniem absolutorium, konieczne jest przeprowadzenie określonej procedury. Analizę pod względem formalno-prawnym i legalności przeprowadza organ nadzoru – Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, a analizę pod względem celowości przeprowadza Rada Miejska. Zarówno RIO jak i Rada Miejska swoją opinię wydaje w oparciu o sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za poprzedni rok.
Zarówno Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim jak i Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Opole Lubelskie za rok 2017 oceniły pozytywnie.  Zgodnie z procedurą, RIO opiniuje także wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Wniosek ten także został zaopiniowany jednoznacznie pozytywnie. W uzasadnieniu czytamy, że u podstaw pozytywnej opinii leży pozytywna opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz brak zastrzeżeń do gospodarki finansowej i budżetowej Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń RIO.
Na sesji absolutoryjnej obecnych było 14 radnych. Za udzieleniem absolutorium burmistrzowi głosowało 9 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.