Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 08.06.2023
Imieniny Jadwigi i Seweryna

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

13-04-2023 / czwartek

Zarządzenie Burmistrza Opola Lubelskiego

Zarządzenie Nr 580/2023 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w związku z Uchwałą Nr XLVI/399/2022 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 27...
13-04-2023 / czwartek

Granty na realizację inicjatyw lokalnych przyznane

13 kwietnia 2023 r. Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis wręczył wnioskodawcom granty na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych.   Inicjatywa lokalna to forma współpracy samorządu lokalnego z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. W ramach tegorocznej edycji inicjatyw lokalnych podpisanych zostało siedem umów na ich realizację.   Wcześniej wybrany przez Burmistrza Opola Lubelskiego zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych, pod przewodnictwem Zastępcy Burmistrza Waldemara Gogoła, dokonał oceny i wyboru złożonych...
13-04-2023 / czwartek

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Tego dnia czcimy pamięć ofiar zbrodni ludobójstwa, którego funkcjonariusze NKWD dokonali na prawie 22 tys. obywateli II Rzeczypospolitej.   Wśród nich było 14,5 tys. jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych na terenach okupowanych przez ZSRR. Zginęli od strzałów w tył głowy. W tym roku przypada 82. rocznica zbrodni katyńskiej.   Z tej okazji Burmistrz Opola Lubelskiego wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim Dariuszem Stachowiczem i Zastępcą...
12-04-2023 / środa

Umowa z wykonawcą remontów świetlic wiejskich podpisana

Dziś w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis podpisał umowę z Prezesem firmy Arbud Rafałem Makowskim, na wykonanie nowej inwestycji gminy Opole Lubelskiej polegającej na modernizacji świetlic wiejskich i przebudowie sieci wodociągowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Opolu Lubelskim. W uroczystości brali także udział zaproszeni goście – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim Dariusz Stachowicz, Zastępca Burmistrza Waldemar Gogół, sołtysi i prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych w których wykonywane będą remonty....
06-04-2023 / czwartek

Życzenia Wielkanocne

03-04-2023 / poniedziałek

Szkolenie z zasad przyznawania płatności obszarowych

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Opolu Lubelskim zaprasza  na szkolenie: Zasady przyznawania płatności obszarowych w 2023 r. 17.04.2023 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 Szkolenie odbędzie się w sali kinowej OCK w Opolu Lubelskim

Strony