Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 02.10.2023
Imieniny Aleksandra, Sławy i Teofila

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

31-05-2023 / środa

Raport o stanie gminy za rok 2022

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do zapoznania się z „Raportem o stanie Jednostki Samorządu Terytorialnego -  Gminy Opole Lubelskie”. Sporządzanie corocznego raportu o stanie gminy to nowy obowiązek, nałożony na samorządy nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 28aa ww. ustawy co roku, do 31 maja, burmistrz musi przedstawić radzie miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, zawiera  realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Raport został opracowany zgodnie z wytycznymi...
31-05-2023 / środa

Jarmark Opolski 2023

Zbliża się kolejna edycja Jarmarku Opolskiego. Podobnie jak przed rokiem impreza odbędzie się w malowniczym opolskim Parku Miejskim. Jarmark Opolski to jedna z największych imprez plenerowych w regionie, kultywująca wielowiekowe tradycje handlowe, rzemieślnicze oraz owocowe regionu Opola Lubelskiego. Już w sobotę 10 czerwca zapraszamy mieszkańców do Parku Miejskiego na wielkie grillowanie i potańcówkę z DJ-em. Będzie to przedsmak tego, co organizatorzy przygotowali na niedzielę.  11 czerwca w niedzielę, Jarmark Opolski tradycyjnie rozpocznie msza święta o godzinie 12:00 w opolskim kościele i...
30-05-2023 / wtorek

Złoty Krzyż Zasługi dla Burmistrza Opola Lubelskiego

Jest nam niezwykle miło poinformować, że 25 maja, w ramach obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego, Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz samorządu terytorialnego.   Fakt ten napawa nas dumą i motywuje do dalszej intensywnej pracy na rzecz mieszkańców Gminy Opole Lubelskie.
24-05-2023 / środa

Ćwiczenia OSP i WOT

Informujemy, że w sobotę 27 maja na kąpielisku miejskim w Opolu Lubelskim odbędą się wspólne ćwiczenia jednostek OSP z terenu gminy Opole Lubelskie z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej.   Ćwiczenia mają na celu wspólną wymianę doświadczeń, zapoznanie żołnierzy z technikami ratowniczymi, sprzętem używanym przez strażaków, a także postępowaniem w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia obywateli w sytuacjach szczególnych takich jak: udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadku komunikacyjnych, ewakuowanych z wody po podtopieniu a także przebywających w nagłym stanie zagrożenia życia i...
23-05-2023 / wtorek

LV sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 2378 oraz z 2021 r., poz. 1644) - zwołuję na dzień 29 maja 2023 r. na godz. 12:00 LV sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.   Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej...
22-05-2023 / poniedziałek

Zarządzenie Nr 587/2023

ZARZĄDZENIE Nr 587/2023 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w związku z Uchwałą Nr XLVI/399/2022 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z...

Strony