Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 13.06.2024
Imieniny Antoniego, Lucjana i Grzegorza

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

11-01-2024 / czwartek

Nabór na członków Rady Społeczno – Gospodarczej ZIT MOF Opole Lub.

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Opole Lubelskie oraz Startegii Rozwoju Ponadlokalnego, Burmistrz Opola Lubelskiego będącego Liderem Porozumienia ogłasza otwarty nabór na członków Rady Społeczno – Gospodarczej ZIT MOF Opole Lubelskie oraz Rady Konsultacyjno-Doradczej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. W skład każdej z Rad mogą wchodzić osoby fizyczne, będące przedstawicielami m.in.: - społeczeństwa obywatelskiego (stowarzyszenia, fundacje)      - podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska, - podmiotów...
09-01-2024 / wtorek

Terenowa akcja "Podaruj krew, uratuj życie!"

Zapraszamy mieszkanców do udziału w pierwszej w tym roku, terenowej akcji "Podaruj krew, uratuj życie!", organizowanej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Akcja odbędzie się już 16.01.2024 roku (wtorek) w godzinach 9:00-13:00, na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim.   Kolejne akcje w tym roku zaplanowane są w dniach: 13 marca, 14 maja, 10 lipca, 10 września i 6 listopada.   Krew to specyficzny i jedyny w swoim rodzaju lek, którego nie da się zastąpić czymś innym. Najczęściej podawana jest w stanach, które zagrażają życiu ludzkiemu. Gdyby nie...
08-01-2024 / poniedziałek

Zarządzenie Burmistrza Opola Lubelskiego Nr 693/2024

Zarządzenie Nr 693/2024 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na 2024 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w związku z Uchwałą Nr LIX/489/2023 Rady Miejskiej w Opolu...
08-01-2024 / poniedziałek

Zarządzenie Burmistrza Opola Lubelskiego Nr 692/2024

Zarządzenie Nr 692/2024 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2024. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w związku z Uchwałą Nr LIX/489/2023 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z...
08-01-2024 / poniedziałek

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Janiszkowice - obszar opracowania wyznaczają granice terenu oznaczonego w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy (uchwała Nr XLIX/426/2022 rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 21 grudnia 2022 r.) symbolem RM2 i U oraz oznaczonego niebieską linią na załączniku graficznym do uchwały intencyjnej. Zajączków – obszar opracowania wyznaczają granice...
08-01-2024 / poniedziałek

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie "Józefowska" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Plan obejmuje tereny miasta Opole Lubelskie w granicach określonych na załączniku graficznym do  uchwały intencyjnej – obszar ograniczony ulicami: Garbarską (włącznie z pasem drogowym), Cmentarną, Józefowską (włącznie z pasem drogowym), J. Tarły (włącznie z pasem drogowym) oraz granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo – wschodniej części miasta...

Strony