Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 28.02.2020
Imieniny Józefa, Romana i Hilarego

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

14-02-2020 / piątek

Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 3 Statutu Gminy Opole Lubelskie (uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 2378 z 12.04.2019 r.) - zwołuję w trybie nadzwyczajnym, na dzień 18 lutego 2020 r. na godz. 10:00 XVI sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.Porządek obrad sesji:1. Otwarcie sesji.2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do...
14-02-2020 / piątek

Trzynasta edycja Festiwalu Filmoffo już za tydzień

Wielkimi krokami zbliża się 13. edycja Festiwalu Kina Offowego FILMOFFO w Opolu Lubelskim. To jedna z najstarszych i najdłużej odbywających się tego typu imprez w kraju, prezentująca kino niezależne i muzykę alternatywną. Festiwal odbędzie się w dniach 21 i 22 lutego 2020. Do konkursu kina niezależnego który jest głównym wydarzeniem imprezy zgłoszono w tym roku, mimo krótkiego okresu selekcji, ponad 80 filmów z całej Polski. Spośród nich organizatorzy wyselekcjonowali tym razem 17 tytułów które walczyć będą o nagrodę przyznawaną przez festiwalową publiczność - statuetkę Złotego Jeża i...
13-02-2020 / czwartek

Szukamy partnera do realizacji projektu

Burmistrz Opola Lubelskiego podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie na nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Opis konkursu - kliknij tu Formularze ofertowe i regulamin - kliknij tu
11-02-2020 / wtorek

OPK zbiera deklaracje o zamiarze budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłoszeniem naboru wniosków na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji związanych w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że w dniach od 11.02.2020 r. do 21.02.2020 r. do godz.15:00 można składać wstępne deklaracje o zamiarze budowy...
06-02-2020 / czwartek

Konkurs ofert na wspieranie zadań w zakresie sportu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020. Kliknij tu żeby zobaczyć rozstrzygnięcie
31-01-2020 / piątek

Harmonogram odbioru odpadów od marca 2020r.

Nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych od 1 marca 2020r. do 31 grudnia 2020r.

Strony