Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 26.09.2023
Imieniny Kacpra, Justyny i Łucji

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Grudzień 2021

31-12-2021 / piątek

Życzenia Noworoczne

30-12-2021 / czwartek

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 z późn. zm.) Burmistrz Opola Lubelskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości I. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻYNieruchomość gruntowa niezabudowana, położona przy ul. Owocowej w Opolu Lubelskim, obręb ewidencyjny 05 - Opole Lubelskie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 493/11 o powierzchni 0,1216 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00066353/3,...
30-12-2021 / czwartek

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 z późn. zm.). Burmistrz Opola Lubelskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości I. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Opolu Lubelskim, obręb ewidencyjny 03 - Opole Lubelskie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 440 o powierzchni 0,0368 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00048783/4, przeznaczona jest do...
22-12-2021 / środa

Zarządzenie - wspieranie zadań publicznych

Zarządzenie Nr  394/2021Burmistrza Opola Lubelskiegoz dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w roku 2022 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXVI/294/2021 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” zarządzam, co następuje:   § 1. 1.    Ogłosić otwarty konkurs ofert...
13-12-2021 / poniedziałek

Informacja o godzinach pracy kasy gminy

Uprzejmie informujemy, że: 24.12.2021r. - kasa gminy będzie nieczynna, 31.12.2021r. - kasa gminy czynna będzie w godzinach od 8:00 do 10:00.