Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 23.06.2024
Imieniny Adriana, Wandy i Zenona

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Listopad 2019

29-11-2019 / piątek

Zakaz spalania odpadów komunalnych

W związku z rozpoczynającym się okresem grzewczym przypominamy mieszkańcom Gminy Opole Lubelskie o BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE SPALANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIECACH DOMOWYCH.DOMOWY PIEC TO NIE KOSZ NA ŚMIECI !!!   Częstym zjawiskiem jest spalanie w piecach domowych śmieci w postaci: plastikowych butelek, odpadów z tworzyw sztucznych, lakierowanych papierów, podkładów kolejowych, lakierowanych elementów mebli, opon. Zdarza się również spalanie w piecach opakowań po środkach ochrony roślin, olejach silnikowych a nawet pampersów z zawartością.    Domowy piec nie jest śmietnikiem i nie wolno pozbywać się w ten sposób odpadów. Posegregowane śmieci należy oddać firmie transportującej, która przekaże je do recyklingu. Proceder spalania odpadów dziwi tym bardziej, że każdy z nas ponosi opłaty za...
29-11-2019 / piątek

Gospodarka odpadami - ważne zmiany od 1 marca

   Rada Miejska w Opolu Lubelskim w dniu 30 października 2019r. podjęła Uchwałę nr XII/97/2019 uchylającą Uchwałę nr XVII/112/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 12 listopada 2019r. pod pozycją 6014 i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2020 r.   W związku z uchyleniem powyższej uchwały, odpady z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy od 1 marca 2020r. nie będą odbierane przez podmiot wyłoniony przez gminę, a tym samym właściciele tych...
28-11-2019 / czwartek

Wandalin- awaria ujęcia wody

Komunikat Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. o awarii ujęcia wody w Wandalinie Strona OPK - link
27-11-2019 / środa

Młodzieżowa Rada Gminy - III kadencja

Dobiegła końca II kadencja Młodzieżowej Rady Gminy. 20 listopada odbyły się w opolskich szkołach wybory do III kadencji Młodzieżowej Rady Gminy na lata 2019-2021. Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania - osoby wybrane przez społeczności szkolne do reprezentowania poszczególnych szkół w MRG. OGŁOSZENIE BURMISTRZA OPOLA LUBELSKIEGO Z DNIA 27 LISTOPADA 2019 R.     W oparciu o §6 Ordynacji Wyborczej będącej załącznikiem do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim uchwalonego uchwałą Nr X/80/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim i nadania jej statutu - ogłaszam zbiorcze wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim zarządzonych na dzień 20 listopada 2019 roku ustalone na podstawie protokołów wyborczych z...
26-11-2019 / wtorek

Ogłoszenie Burmistrza Opola Lubelskiego

   W związku z zaplanowanym obowiązkowym szkoleniem pracowników Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim w dniu 29 listopada 2019 r. (piątek) urząd pracuje do godz. 13.30 Kasa Urzędu Miejskiego w dniu 29 listopada 2019 r. (piątek) czynna będzie do godz. 13.00.
26-11-2019 / wtorek

Usunęliśmy 68 ton odpadów azbestowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA ILOŚCI USUNIĘTEGO AZBESTU Z TERENU GMINY OPOLE LUBELSKIE W ROKU 2019    W wyniku złożenia wniosku na zadanie pn. "Demontaż, odbiór i unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami i wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy Opole Lubelskie" i otrzymaniu dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w roku 2019 usunięto ponad 68 ton odpadów zawierających azbest z 35 gospodarstw domowych z terenu Gminy Opole Lubelskie.Całkowity koszt  zadania wyniósł 22 474,63 zł.    Środki finansowe Gmina Opole Lubelskie pozyskała na ten cel z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.W...

Strony