Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 17.06.2024
Imieniny Laury, Leszka i Adolfa

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Październik 2019

14-11-2019 / czwartek

DDPS prowadzi nabór uczestników

Ogłoszenie w sprawie rekrutacji podopiecznych do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim. Burmistrz Opola Lubelskiego oraz Dyrektor Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim informują, że trwa nabór uczestników do utworzonego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim, który ma siedzibę w budynku przy ul. Kolejowej 17. Jednostką prowadzącą rekrutację jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim, ul. Kolejowa 17, 24-300 Opole Lubelskie.Dzienny Dom Pomocy Społecznej przez dwa lata swojej działalności będzie funkcjonował dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów w Gminie Opole Lubelskie”. Uczestnikami projektu mogą być osoby które ukończyły 60 rok życia oraz są mieszkańcami Gminy Opole...
31-10-2019 / czwartek

Radni wybrali ławników

     Rada Miejska w Opolu Lubelskim w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym na Sesji w dniu 30 października 2019 roku, dokonała wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim na kadencję 2020-2023. Ławnikami wybrani zostali: 1.    Mirosław Alicja,2.    Szwed Edward Józef. Jednocześnie, działając na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693) informuję, iż podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera Kartę zgłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. Termin ten, upływa w dniu 30 grudnia...
30-10-2019 / środa

Nabór do Służby Więziennej

Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Lublinie ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego.
28-10-2019 / poniedziałek

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego

w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie.
24-10-2019 / czwartek

TV LOP // Ulica Graniczna we Wrzelowcu w budowie

24-10-2019 / czwartek

TV LOP // Smaki opolskiej ziemi na konferencji LGD Owocowy Szlak

Strony