Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 19.07.2024
Imieniny Marcina, Włodzisława i Piotra

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lipiec 2019

29-07-2019 / poniedziałek

Ostrzeżenie o burzach z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy - Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie - ostrzeżenie o burzach dla powiatu opolskiego od godz. 12.00 do godz. 24.00 29.07.2019 r.
29-07-2019 / poniedziałek

TV LOP // Szanty i pyszne ryby

26-07-2019 / piątek

Komunikat MInisterstwa Energii - obowiązek złożenia oświadczenia

Ustawa o cenach prądu – przypomnienie o obowiązku złożenia oświadczeń Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu) obowiązuje od 29 czerwca 2019 r. Zgodnie z jej przepisami, zachowanie uprawnienia do stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r. przez odbiorców końcowych z następujących grup: mikro i mali przedsiębiorcy,szpitale,jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,inne państwowe jednostki organizacyjne...
25-07-2019 / czwartek

Kolektory - ostatnie dwa miejsca

Gmina Opole Lubelskie ogłasza nabór uzupełniający na montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu „Ekologiczny dom w Gminie Opole Lubelskie – etap I”. W związku z tym, że niektórzy mieszkańcy zrezygnowali z udziału w projekcie powstała możliwość naboru uzupełniającego. Obecnie wolne są 2 miejsca pod konkretne typy zestawów solarnych: Zestawy solarne- 2 zestawy - usytuowanie na gruncie: instalacja 2+300 (2 kolektory, zasobnik 300l, 2-4 osoby) Zgłoszona nieruchomość w obrębie której montowana ma być instalacja solarna musi spełniać wszystkie warunki techniczne pozwalające na zamontowanie dostępnych instalacji, co oznacza, że musi mieć także co najmniej te same wskaźniki realizacji i wskaźniki rezultatu (takie jak np. stopień redukcji CO2 czy redukcji zużycia energii). Wnioskodawca musi...
15-07-2019 / poniedziałek

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2019. Urząd Miejski w Opolu Lubelskim rozpoczyna nabór wniosków o udzielenia pomocy na usunięcie wyrobów zawierających azbest z posesji osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych z terenu miasta i gminy Opole Lubelskie.Zadanie będzie realizowane w następujących zakresach:1. odbiór, transport i utylizacja pokryć dachowych już zdemontowanych i składowanych tymczasowo na nieruchomości 2. demontaż, odbiór, transport i utylizacja pokryć dachowych. Termin wykonywania prac przewidziany jest na okres od 15 września do 15 listopada 2019 r. Prace wykonywane będą przez firmę wyłonioną w drodze postępowania przetargowego, która spełnia warunki do wykonywania robót określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki...
11-07-2019 / czwartek

Nabór uzupełniający - piec na biomasę

Gmina Opole Lubelskie ogłasza nabór uzupełniający na montaż pieca na biomasę w ramach projektu „Ekologiczny dom w Gminie Opole Lubelskie – etap I”. 1 PIEC NA BIOMASĘ – MOC 16 KW Zgłoszona nieruchomość w obrębie której montowany ma być piec na biomasę musi spełniać wszystkie warunki techniczne pozwalające na montaż, co oznacza, że musi mieć także co najmniej te same wskaźniki realizacji i wskaźniki rezultatu (takie jak np. stopień redukcji CO2 czy redukcji zużycia energii). Wnioskodawca musi spełnić wszystkie warunki określone w regulaminie naboru ankiet. Złożenie ankiety nie jest tożsame z zakwalifikowaniem nieruchomości. Niezbędne dokumenty można pobrać ze strony www.opolelubelskie.pl lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim (pok. 207). Ankiety można składać w Urzędzie...

Strony