Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 18.10.2019
Imieniny Hanny, Juliana i Łukasza

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Marzec 2017

15-03-2017 / środa

Rada Seniorów zaprasza na szkolenie komputerowe

   Społeczna Rada Seniorów zaprasza osóby w wieku 50+ na bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi komputera i programów biurowych, bezpieczeństwa w sieci oraz wzajemnego komunikowania się. Szkolenie jest bezpłatne, trwa 67 godzin po 5 godz. dwa razy w tygodniu.Kursanci otrzymują darmowe podręczniki do nauki.Kurs w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kończy się egzaminem, otrzymaniem świadectwa ukończenia kursu oraz otrzymaniem Certyfikatu.Zapisy w każdy poniedziałek w Urzędzie Miajskim w godz. od 9;00 do 11:00 w pok. 115 I piętro lub pod numerem telefonu 663 433 111.                                                                                                          Rada Seniorów
14-03-2017 / wtorek

OCK poszukuje starych fotografii do wystawy

Opolskie Centrum Kultury zwraca się z ogromną prośbą do mieszkańców Opola Lubelskiego o pomoc przy organizowaniu wystawy "Prywaciarze - początki polskiej przedsiębiorczości".  Poszukujemy zdjęć rzemieślników, kupców, handlarzy (z okresu 1945 r. -1989 r.) z Opola Lubelskiego i okolic. Kto posiada takie zdjęcia prosimy o przyniesienie ich do OCK lub zgłoszenie tel. 81 827 25 67.  Po wystawie fotografie zostaną zwrócone właścicielom. Pomysłodawcą, organizatorem i instytucją finansującą Ogólnopolski cykl wystaw "Prywaciarze- początki polskiej przedsiębiorczości" jest Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, której statutowym celem jest między innymi wspieranie idei przedsiębiorczości i mikro firm. Wernisaż wystawy: 10.04.2017 r. o godz. 18.00 w Muzeum...
14-03-2017 / wtorek

Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii

APELw sprawie  praktycznego stosowania nadzoru biernego w badaniach na wściekliznę - Wścieklizna jest ostrą infekcją wirusową ośrodkowego układu nerwowego.- Zakażenie  następuje zazwyczaj poprzez pogryzienie, bowiem wirus znajduje się w ślinie chorego   zwierzęcia.- Na zakażenie wirusem wścieklizny wrażliwy jest człowiek oraz wszystkie zwierzęta stałocieplne.- Jedna z najbardziej przerażających chorób znanych człowiekowi. Dlatego zapobieganie jej rozprzestrzenieniu poprzez stosowanie nadzoru biernego jest ważne. Nadzór bierny polega na badaniu padłych zwierząt bezdomnych oraz  wolnożyjących a także przypadków wystąpienia objawów wskazujących na wściekliznę u wszystkich zwierząt wrażliwych na chorobę, szczególnie w pobliżu siedzib ludzkich.Sztuki padłe, również wskutek zdarzeń drogowych...
10-03-2017 / piątek

Zgłoś zadanie do Gminnego Programu Rewitalizacji

W związku z prowadzonymi pracami nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Opole Lubelskie prosimy wszystkich zainteresowanych zlokalizowanych w granicach obszaru rewitalizacji lub chcących podjąć działania na rzecz osób zamieszkujących obszar rewitalizacji, o przesłanie do dnia 24 marca 2017 r. propozycji planowanych przez Państwa projektów – zadań rewitalizacyjnych (zarówno inwestycyjnych jak i miękkich) mogących uzyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego lub finansowanych z innych źródeł, w tym środków prywatnych. Mapa obszaru, który został objęty rewitalizacją jest załączonaponiżej a także dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim (pokój 205, II piętro) i na stronie internetowej www.umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl –...
10-03-2017 / piątek

Konferencja "Export - Invest Lubelskie"

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji „Export – Invest Lubelskie”, która odbędzie się dnia 17 marca 2017 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Głównym organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Celem konferencji jest zaprezentowanie możliwości rozwoju lubelskich przedsiębiorstw oraz podjęcie dyskusji o wzmocnieniu potencjału inwestycyjnego i eksportowego województwa lubelskiego w świetle obecnych możliwości i nadchodzących wyzwań. Wydarzenie skierowane jest zarówno do przedstawicieli administracji, nauki jak i biznesu, w tym przedsiębiorców podejmujących działalność eksportową. W merytorycznej atmosferze chcemy poruszyć możliwości współpracy i rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie województwa lubelskiego. Uważamy jednak, że...
10-03-2017 / piątek

XXXII sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.)    - z w o ł u j ę  na dzień 16 marca 2017 r.  na godz. 900  XXXII  sesję  Rady  Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4. Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Interpelacje i zapytania radnych. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim za 2016...

Strony