Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 19.09.2021
Imieniny Barbary, Marty i Leopolda

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Październik 2016

07-10-2018 / niedziela

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Opola Lubelskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zobacz / pobierz WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
31-10-2016 / poniedziałek

Burmistrz Opola Lubelskiego z „samorządowym Oscarem”

30 października 2016 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową. Burmistrz Opola Lubelskiego Dariusz Wróbel jako jeden z dziewięciu tegorocznych laureatów odebrał Nagrodę im. Grzegorza Palki w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym. Nagroda im. Grzegorza Palki to prestiżowe wyróżnienie nazywane przez samorządowców  „samorządowym Oscarem”. W tym roku wyróżnienie Ligi Krajowej za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego przyznane zostało po raz dziewiętnasty. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform i ugruntowania idei samorządności w Polsce...
25-10-2016 / wtorek

XXVI sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446z późn. zm.) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.)    - z w o ł u j ę  na dzień 27 października 2016 r.  na godz. 900  XXVI  sesję  Rady  Miejskiej w Opolu Lubelskim.  Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4. Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. Interpelacje i zapytania radnych. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności...
25-10-2016 / wtorek

Pierwsze posiedzenie Obwodowej Komisji Wyborczej

Niniejszym informuję, iż Uchwałą Nr 4/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2016 roku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim, zarządzonych na dzień 6 listopada 2016 r. została powołana ww. Komisja Wyborcza.W związku z tym w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4 odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji, w trakcie którego zostanie dokonany wybór przewodniczącego komisji i jego zastępcy oraz nastąpi sporządzenie planu pracy komisji. Posiedzenie to odbędzie się w dniu 28 października 2016 r., o godz. 14:00.Obecność na pierwszym posiedzeniu Komisji jest obowiązkowa.Niestawiennictwo na posiedzeniu bez usprawiedliwienia, zgodnie z art. 184 §2 ustawy z dnia 5 stycznia...
21-10-2016 / piątek

Szkolenie LGD Owocowy Szlak

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” serdecznie zaprasza osoby planujące podjęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców planujących rozwój działalności na szkolenie dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016, który będzie trwał od 31.10.2016 do 25.11.2016r. w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. Wspieranie działalności związanej z przetwórstwem rolno - spożywczym”. Szkolenie odbędzie się w dniu 3 listopada 2016 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskiem przy ul. Lubelskiej 4. Zachęcamy osoby zainteresowane złożeniem wniosku o przyznanie pomocy do udziału w spotkaniu. Podczas szkolenia poznacie Państwo procedurę naboru i oceny wniosków oraz dowiecie się jak wypełnić wniosek o przyznanie pomocy i biznesplan. Prosimy o...
20-10-2016 / czwartek

Inauguracja UTW 2016

Fotorelacja z uroczystości inauguracji roku akademickiego 2016/2016 opolskiej filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Strony