Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 26.07.2021
Imieniny Anny, Anity i Mirosławy

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Październik 2016

05-10-2016 / środa

Tłuczeń już na drogach

Zakończyły się już tegoroczne prace przy utwardzaniu dróg wiejskich. W tym  celu zakupiono łącznie 6.300 ton tłucznia, z czego aż 4.560 ton ze środów funduszu sołeckiego, a 1.740 z budżetu gminy. Łącznie zakupiony tłuczeń kosztował 71.696,70 gr. Warto nadmienić, że w tym roku każde sołectwo otrzymało tłuczeń i mogło go wykożystać do naprawy swoich dróg. Sołectwa, których wnioski do funduszu sołeckiego nie dotyczyły tłucznia, dostały go z budżetu gminy.
05-10-2016 / środa

Gminne wiaty przystankowe przygotowywane do zimy

Trwa akcja sprzątania gminnych wiat przystankowych. W tym tygodniu grupa trzech więźniów pracujących na rzecz gminy przygotował do zimy już 19 przystanków. Prace przy następnych będą kontynuowane jeśli tylko pozwoli pogoda. Uporządkowano tereny wokół wiat, skoszono trawę, podcięto i wygrabiono gałęzie, zebrano śmieci. Opróżniono również śmieci z przystankowych koszy. W sumie zebrano osiem 120 litrowych worków odpadów. Posprzątane już przystanki znajdują sie w Zosinie - 2 szt, Skokowie - 2 szt, Emilcinie - 2 szt, Komaszycach - 4 szt, Sewerynówce, Dębinach, Wólce Komaszyckiej, Rudzie Maciejowskiej, Pustelni - 2 szt, Trzebieszy, Darownym i ul. Fabrycznej w Opolu.
05-10-2016 / środa

3 nowe lampy w Komaszycach

Ze środków funduszu sołeckiego Nowe Komaszyce wzbogaciły sie o trzy nowe lampy. Zamontowane one zostały na wysięgnikach na istniejących słupach energetycznych stojących przy drodze w kierunku Skokowa. Koszt zamontowania lamp wyniósł 7.714 zł.
03-10-2016 / poniedziałek

W lesie w Ożarowie II zabezpieczono studnie

Urząd Miejski w Opolu Lubelskim powiadomiony został przez osoby zbierające grzyby o niezabezpieczonych 5 studiach w lesie w Ożarowie II. Po sprawdzeniu okazało się, że studnie te znajdują się na terenach prywatnych i stanowią pozostałość po gospodarstwach, które od wielu lat są już opuszczone. Z uwagi na to, że mogły one stanowić potencjalne zagrożenie podjęto kroki w celu ich zabezpieczenia. Odnaleziono właścicieli działek, na których znajdują się studnie i wystosowano do nich pisma z prośbą o ich zabezpieczenie. Prace te zostały już wykonane. Studnie zostały pokryte deskami i nie stanowią już zagrożenia dla chodzących po lesie. Za wykonane prace dziękujemy właścicielom tych nieruchomości. Jednocześnie informujemy, że o wszelkich zaobserwowanych zdarzeniach wymagających szybkiej...
01-07-2016 / piątek

Przebudowa drogi gminnej nr 113477L w gminie Opole Lubelskie

Gmina Opole Lubelskie otrzymała dofinansowanie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 113477L w gminie Opole Lubelskie” w ramach z EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Cel operacji: Poprawa warunków życia oraz promocja rozwoju gospodarczego poprzez poprawę infrastruktury wiejskiej tj. przebudowę 2844 mb drogi gminnej nr 113477L która skróci dostęp do zakładu produkcyjnego produktów pszczelich o 4,6 km tj o 6 min jak również poprawi dostęp mieszkańców gminy Opole Lubelskie do zakładów...
30-12-2015 / środa

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTNr sprawy IP. 2151.78.2015 Zamawiający: Gmina Opole Lubelskie zaprasza do składania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej 30000 euro na dostawę/usługę/ robotę budowlaną* Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji technicznej –specyfikacji dostaw i montażu zestawów solarnych oraz zestawów ogniw fotowoltaicznych wraz z osprzętem instalacyjnym dla indywidualnych obiektów mieszkalnych na terenie Gminy Opole Lubelskie  

Strony