Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 29.07.2021
Imieniny Marty, Konstantego i Olafa

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Konsultacje społeczne

18-11-2015 / środa

Burmistrz Opola Lubelskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych zadań planowanych do realizacji w ramach Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Opole Lubelskie na lata 2016-2020.

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem dokumentu na stronie internetowej: www.opolelubelskie.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4. Uwagi i opinie można składać wyłącznie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na formularzu zgłaszania uwag, zamieszczonym na w/w stronie internetowej oraz dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w pok.220 (II piętro). Wypełnione formularze należy złożyć osobiście, wysłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim z dopiskiem „Konsultacje-zadania Strategii” lub wysłać na adres e-mail: sekretariat@opolelubelskie.pl (z dopiskiem w temacie wiadomości: „Konsultacje –zadania Strategii”.

Formularz uwag należy składać w terminie od dnia 18 listopada 2015r. do dnia 30 listopada 2015r. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Burmistrz Opola Lubelskiego.

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim.