Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 01.03.2024
Imieniny Dawida, Antoniego i Radosławy

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Narada obywatelska

 

Narady obywatelskie zakończone

W marcu zakończyła się w Opolu Lubelskim narada obywatelska na temat: Atrakcyjne centrum Opola Lubelskiego.

Spotkania mieszkańców były okazją do wypowiedzi o przyszłości centrum miasta. Podczas narady składającej się z czterech warsztatowych spotkań, grupa mieszkańców omówiła najważniejsze kwestie związane z centrum oraz opracowała rekomendacje społeczne wskazujące pomysły kierunku zmian, które przedstawione zostaną na wysłuchaniu publicznym społeczności Opola Lubelskiego. Owocem narady obywatelskiej są rekomendacje, które zostaną przekazane  na ręce Burmistrza Dariusza Wróbla w kwietniu br.

Na czym polegała NARADA OBYWATELSKA?

Narada obywatelska to spotkania przedstawicieli lokalnej społeczności  Opola Lubelskiego, które obejmowały cztery warsztatowe zajęcia w grupach. Tematyka spotkań dotyczyła sytuacji centrum miasta, wskazania jakie obszary wymagają zmian i w jakim kierunku powinny być te zmiany wprowadzane.

Na każdym spotkaniu uczestnicy  coraz głębiej w omawiali zagadnienia,  zapoznawali się z materiałami informacyjnymi, spotykali z  ekspertami.  W trakcie warsztatów mieszkańcy rozmawiali  o tym, na czym im zależy, czego się obawiają, a na koniec formułowali rekomendacje. Każde z czterech spotkań wiązało się z odrębnym tematem oraz ekspertem.

Relacja z przebiegu III i IV narady obywatelskiej

Narada trzecia poświęcona była kolejnym sprawom, które były dla uczestników ważne:” jak gmina może oraz powinna wspierać remonty kamienic” oraz „jak sprawić, by ulice w centrum „zapraszały” do spacerów i były atrakcyjne nie tylko dla mieszkańców, ale również osób przyjezdnych”.

Zaproszonym ekspertem był po raz kolejny Pan Hubert Mącik.

Ostatnie czwarte spotkanie (10.03) w pełni poświęcone było dopracowaniu pomysłów i spisaniu ostatecznych rekomendacji, które wybrani przedstawiciele grup uczestników będą prezentować w trakcie wysłuchania publicznego.

Widać, że im dłużej o czymś rozmawiano, tym  pomyły były coraz lepsze. Dzięki temu zarówno urząd, jak i pozostali mieszkańcy, będą mieli wystarczająco dużo informacji, by odnieść się do wypracowanych propozycji.

Wśród wypracowanych rekomendacji znalazły się, m.in.:

 1. Ograniczenie tranzytu samochodów ciężarowych przez centrum miasta
 2. Aktywny wypoczynek w „Małpim gaju”
 3. Zastąpienie naziemnych linii elektrycznych instalacją podziemną
 4. Zadbany skwer na Starym Rynku
 5. Parking z elementami zieleni - skwer przy ul. Stary Rynek
 6. Uporządkowanie Małego Targu
 7. Poprawa wizerunku ul. Nowy Rynek
 8. Przygotowanie programu wsparcia remontu kamienic
 9. Remont ul. Piekarskiej
 10. Odremontowanie ul. Długiej - fragment od ul. Kościelnej do ul. Józefowskiej
 11. Miejsca parkingowe w centrum miasta
 12. Zagospodarowanie terenu po starych toaletach
 13. Wprowadzenie opłat parkingowych w mieście
 14. Zamontowanie spójnych elementów małej architektury nawiązujących do historycznego charakteru miasto. 

Pomysły wypracowane w trakcie narady obywatelskiej będą przedstawiane na otwartym spotkaniu, czyli na wysłuchaniu publicznym. Będzie mógł w nim wziąć udział każdy mieszkaniec gminy Opole Lubelskiej. Po przedstawieniu rekomendacji narady obywatelskiej, przyjdzie pora na głosowanie. W ten sposób mieszkańcy wskażą pomysły, które uznają za najbardziej potrzebne. Wynik głosowania zostanie przekazany władzom. Taka forma dyskusji znakomicie sprawdza się w krajach zachodnich takich jak Dania czy Szwajcaria. Narady obywatelskie organizowano również w Polsce, m.in. w Rejowcu Fabrycznym, Rykach, Poniatowej czy w Opolu Lubelskim w 2014 roku.

Projekt „Narady obywatelskie – uczenie przez doświadczenie”  wspólnie z mieszkańcami Opola Lubelskiego realizowany jest przez Fundację Pole Dialogu i Urząd Miejski Opola Lubelskiego  w ramach  programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego w z funduszy EOG.

Mieszkańcy, którzy wspólnie z przedstawicielami Urzędu Miejskiego oraz trenerami fundacji Pole Dialogu wypracowali rekomendacje serdecznie zapraszają wszystkich na WYSŁUCHANIE PUBLICZNE w dniu 06.04.2016 r. o godz. 17.30, do Opolskiego Centrum Kultury, do sali kinowej.

 

Relacja z przebiegu II narady obywatelskiej

11 lutego 2016 r. odbyła się kolejna, II Narada Obywatelska. Tematem spotkania był transport i bezpieczeństwo na terenie centrum Opola Lubelskiego. W spotkaniu uczestniczyła liczna grupa mieszkańców miasta Opole Lubelskie, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji.
Celem spotkania było zdobycie informacji, które pozwolą mieszkańcom lepiej zrozumieć sytuację oraz przygotować rozwiązanie dla centrum Opola Lubelskiego, dlatego w trakcie II Narady podsumowano poprzednie spotkanie oraz udzielono odpowiedzi na zadane wówczas pytania (informacje ujęte zostały w materiałach dla uczestników spotkania). Jednocześnie uczestnicy mogli zapoznać się z opinią i stanowiskiem ekspertów dotyczącym bezpieczeństwa i ruchu drogowego w centrum miasta oraz pracować w grupach nad stworzeniem rekomendacji dla Urzędu Miejskiego.
Zaproszeni goście reprezentowali Wydział Ruchu oraz Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji. Odpowiedzieli na pytania nurtujące mieszkańców m.in. dotyczące możliwości ograniczenia tranzytu ciężkich samochodów, zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów na drodze, możliwości tworzenia ścieżek rowerowych oraz sygnalizacji świetlnej w Opolu Lubelskim. Poruszane zostały jednocześnie tematy dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa i czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
Po raz kolejny uczestniczący spotkania stanęli na wysokości zadania poprzez owocną pracę warsztatową w grupach, wypracowali wstępne rekomendacje mające na celu uatrakcyjnienie centrum Opola Lubelskiego.
Kolejne spotkania będą miały miejsce w marcu 9-10.03.2016 r. i będą zakończeniem wypracowanych rekomendacji i jednocześnie przygotowaniem do wysłuchania, które będzie miało miejsce w kwietniu br., w trakcie którego mieszkańcy przedstawią rekomendacje władzom Opola Lubelskiego.

Relacja z przebiegu I narady obywatelskiej

W dniu 28.01.2016r. odbyło się pierwsze spotkanie Narady Obywatelskiej w Opolu Lubelskim.

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy zastanawiali się co zrobić by mieszkańcy i osoby przyjezdne/turyści, chcieli spędzać więcej czasu w centralnej części miasta oraz jak uatrakcyjnić centrum miasta. Uczestnicy narady wspólnie wypracowują rekomendacje dla władz Opola Lubelskiego.

Debata sprzyjała poznaniu opinii i obaw mieszkańców związanych z wprowadzeniem zmian w centrum, zaangażowaniu mieszkańców w rozmowy o sprawach publicznych, a także miała zachęcić ich do współpracy i kontaktu z urzędnikami.
Przed rozpoczęciem właściwej dyskusji odbyła się prezentacja poświęcona procesom, które doprowadziły do zmian roli centrum Opola Lubelskiego w perspektywie historycznej (prezentacje przygotował Pan Hubert Mącik - Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie).
Rys historyczny był o tyle istotny, iż pozwolił na umiejscowienie w szerszym kontekście omawianych zagadnień a uczestnicy otrzymali dużą porcję wiedzy.
Po prezentacji przeszliśmy do pracy w grupach, gdzie uczestnicy narady mogli wnieść uwagi na temat plusów i minusów centrum Opola Lubelskiego oraz przedstawili swoje pomysły na poprawę tego stanu. Praca w czterech grupach przy współudziale moderatorów umożliwiła aktywność wszystkim uczestnikom narady. Wypracowane w grupach propozycje działań zostały przedstawione pozostałym uczestnikom.
Najczęściej pojawiające się tematy to:
- „Małpi Gaj” – zagospodarowanie terenu;
- skwerek w centrum - utworzenie nowych miejsc parkingowych;
- ul. Stary Rynek - m.in. ożywienie centrum;
- parking przy ul. Długiej;
- mały targ i poprawa jego wizerunku;
- przywrócenie fontanny w Opolu Lubelskim;
- plan zagospodarowania przy Kościele;
- kwestie bezpieczeństwa.
Padło również pytanie o możliwość zaproszenia ekspertów, którzy mogliby uczestniczyć w następnym spotkaniu, gdyż nie wszystkie zgłaszane propozycje wydawały się możliwe do wykonania np. kwestie bezpieczeństwa.
Spotkanie przebiegało w atmosferze współpracy i wzajemnego zrozumienia, każdy z uczestników mógł przedstawić swoje propozycje. Na koniec podsumowania spotkania dokonała Pani Gabriela Teresińska – Pruchniak – Z-ca Burmistrza Opola Lubelskiego, która podziękowała za zaangażowanie w owocną pracę, jednocześnie zaznaczając, iż zgłoszone rekomendacje są dla władz miasta bardzo istotne. Zebrani zostali poinformowani również o tym, iż na kolejne spotkanie, które odbędzie się 11.02.2016 roku zostaną zaproszeni: przedstawiciel Policji oraz Prezes Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Opolu Lubelskim.

______________________________________________

I spotkanie narady obywatelskiej w Opolu Lubelskim

W dniu 28.01.2016 r. odbyła się I Narada Obywatelska. Spotkanie mieszkańców miało miejsce w Muzeum Multimedialnym przy ul. Strażackiej 1.
Spotkanie rozpoczęło się o 16.30 i trwało ponad 3 godziny, w trakcie których grupa mieszkańców reprezentujących społeczność Opola Lubelskiego pracowała nad przygotowaniem opinii i rekomendacji dla władz miasta, dotyczących ważnych spraw dla lokalnej społeczności i przedsiębiorczości.
W spotkaniu brali udział przedstawiciele lokalnych władz: Zastępca Burmistrza Pani Gabriela Teresińska-Pruchniak, Sekretarz Gminy Pan Dariusz Turzyniecki oraz kierownicy Wydziałów: Finansowego - Pani Agnieszka Strawa, Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Grażyna Grabczak, Integracji Europejskiej i Promocji - Izabela Zarzycka, Inwestycji Planowania i Rozwoju - Iwona Bednarz oraz moderatorzy spotkania wraz z przedstawicielami Fundacji Pole Dialogu.

Tematem narady obywatelskiej w Opolu Lubelskim jest podniesienie atrakcyjności centrum miasta. Informacje zebrane podczas pierwszego spotkania stało się wstępem do kolejnych trzech spotkań w najbliższym czasie.

Szanse na uwzględnienie rekomendacji narad obywatelskich.

Narady obywatelskie są sposobem prowadzenia rozmowy pomiędzy mieszkańcami
a przedstawicielami władz. Trudno na samym początku przewidzieć, jakie efekty będzie miała dyskusja. Z pewnością jednak urząd gminy Opole Lubelskie zaangażował się bardzo mocno w organizację narady obywatelskiej. Przedstawiciele samorządu zapewnili, że zależy im na poznaniu zdania mieszkańców. Zadeklarowali również, że wszystkie pomysły zostaną poważnie rozpatrzone.

Organizacja narady obywatelskiej.

Naradę obywatelską realizuje zespół mieszkańców oraz urzędników z Opola Lubelskiego.

W zorganizowaniu spotkań pomaga Fundacja Pole Dialogu, która ma duże doświadczenie
w przeprowadzeniu narad obywatelskich. Organizacja razem z Instytutem na rzecz Ekorozwoju przeprowadziła narady energetyczne w ramach dwóch edycji projektu
„Włącz się”:

• w 2014 roku w województwie lubelskim: w Rejowcu Fabrycznym, Rykach, Poniatowej
i Opolu Lubelskim.
• w 2015 roku na Kociewiu w województwie pomorskim: w Starogardzie Gdańskim (osobna narada dla gminy wiejskiej i miasta) oraz w gminie Zblewo i gminie Kaliska.

Obecne działania Fundacji w gminie Opole Lubelskie są realizowane w ramach projektu „Narada obywatelska – uczenie przez doświadczanie” realizowanego ze środków Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG.

Kontakt między spotkaniami narady obywatelskiej:
Pomiędzy spotkaniami pomocą służy koordynatorka zespołu ds. organizacji narady obywatelskiej Aneta Bartmińska z Centrum Obsługi Inwestora ul. Strażacka 8, 24-300 Opole Lubelskie:

• tel. 81 475 51 11,
• mail: coi@opolelubelskie.pl

Harmonogram prac i spotykań?

Spotkania narady obywatelskiej w Opolu Lubelskim zaplanowano na:
• 28 stycznia (czwartek),
• 11 lutego (czwartek),
• 9 marca (środa),
• 10 marca (czwartek).

Spotkania odbywają się w:
Muzeum Multimedialnym,
ul. Strażacka 1,
24-300 Opole Lubelskie

Wysłuchanie publiczne planowane jest na 6 albo 7 kwietnia.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim www.opolelubelskie.pl

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Materiały dla uczestników narady 353.6 KB