Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 17.06.2024
Imieniny Laury, Leszka i Adolfa

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Klauzula informacyjna i polityka plików cookies

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Informuję, że:
1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Opole Lubelskie z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4, 24-300 Opole Lubelskie. Może się z Pan/Pani z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 81 827-72-01 lub adres email sekretariat@opolelubelskie.pl
2)    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Wojciecha Podlaskiego, z którym można się kontaktować w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres: iod@opolelubelskie.pl
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy.
4)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym w formularzu.
5)    Pani/Pana dane osobowe mogą zostac udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane mogą zostać także udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.
6)    przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.
7)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
8)    Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną.
9)    Ma Pani/Pan prawo do:
a.    żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
c.    przenoszenia swoich danych osobowych,
d.    cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
e.    wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniosku i załatwienie sprawy
11)    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Ta witryna używa plików cookie.

"Cookies" (ciasteczka) co to takiego?

"Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach:

  • przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania,
  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk,
  • zapamiętywanie rozmiaru czcionki,
  • pliki cookies serwisu Facebook oraz YouTube.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.