Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 13.07.2024
Imieniny Danieli, Henryka i Małgorzaty

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności - Gospodarka odpadami

27-07-2022 / środa

Przypominamy o obowiązku segregowania odpadów komunalnych!

W związku z notorycznymi przypadkami gromadzenia odpadów segregowanych we frakcji zmieszanej, przypominamy o obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny z podziałem na frakcje: PAPIER, SZKŁO, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, BIOODPADY. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia przedmiotowego obowiązku, grozi mu nałożenie opłaty w wysokości 50,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. W związku z powyższym zachęcamy do przestrzegania przepisów z zakresu prawidłowej segregacji odpadów. Ponadto informujemy o obowiązku zgłaszania nowych domowników do opłaty za odbiór odpadów...
21-07-2022 / czwartek

Postępowanie w przypadku wystąpienia strat w uprawach rolnych

W przypadku wystąpienia stratw gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w postaci: gradu, nawalnego deszczu, silnego wiatru lub uderzenia pioruna, rolnicy mają możliwość złożenia wniosku o szacowanie strat w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim pokój 118 w godz. 7.15 – 15.15 w dniach: poniedziałek, środa - piątek oraz wtorek w godz. 8.00 – 16.00. W celu weryfikacji wniosku o szacowanie strat, prosimy o dołączanie aktualnej kopi wniosku ARiMR o dopłatach. Wnioski należy składać w terminie do 14 dni od dnia...
30-06-2022 / czwartek

Ulga dla mieszkańców za kompostowanie

Burmistrz Opola Lubelskiego informuję, że na podstawie Uchwały Nr XL/353/2022 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 19 maja 2022 roku, od 1 lipca 2022 roku wprowadzone zostanie zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Aby uzyskać ulgę w opłacie, należy założyć kompostownik a następnie zgłosić fakt jego posiadania i...
27-02-2020 / czwartek

Jak segregować odpady?

Zapoznaj się z naszą podręczną ściągą i zobacz, jakie to proste Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: metale i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Niektóre gminy mogły zdecydować o...

Strony