Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 23.05.2022
Imieniny Iwony, Michała i Renaty

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

23-05-2022 / poniedziałek

Odpracowanie długu czynszowego przez społeczność romską

W roku 2022 r. Gmina Opole Lubelskie otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację  nowego zadania ,,Odpracowanie długu czynszowego przez społeczność romską” w ramach ,,Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. Celem zadania jest ułatwienie dłużnikom spłaty zaległości w opłatach za korzystanie z lokali mieszkalnych należących do zasobu mieszkaniowego gminy Opole Lubelskie. W realizacji zadania weźmie udział 5 dorosłych osób pochodzenia romskiego. Zadanie ma na celu: wzbudzanie motywacji do pracy, wypracowanie nawyku regulowania należności z...
23-05-2022 / poniedziałek

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie "Józefowska" wraz z prognoza oddziaływania na środowisko. Kliknij tu
23-05-2022 / poniedziałek

Informacja o naborze do projektu „Moja firma”

Informacja o II naborze uczestników do projektu "Moja firma" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, zaprasza do składania formularzy rekrutacyjnych na bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Głównym celem Projektu jest wzrost aktywności zawodowej oraz rozwinięcie postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia w regionie poprzez dostarczenie niezbędnej wiedzy dla Uczestników Projektu oraz udzielenie bezzwrotnych...
19-05-2022 / czwartek

Laboratoria Przyszłości - pracownia językowa w Jedynce

Dziś w Szkole Podstawowej Nr 1 w Opolu Lubelskim otwarto pracownie językową, której wyposażenie szkoła zakupiła ze środków pozyskanych w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis, Dyrektor ZEAS Janusz Gąsior i Dyrektor SP Nr 1 Ilona Majak-Gierczak.   Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów...
17-05-2022 / wtorek

Upływa termin złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła

30 czerwca 2022 r. upływa termin złożenia obowiązkowej deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Deklarację obowiązkowo musi złożyć każdy właściciel / zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego, w którym znajduje się źródło ciepła. Zgodnie z przepisami ustalone zostały następujące terminy składania deklaracji: - dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca...
12-05-2022 / czwartek

XL sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 2378 oraz z 2021 r., poz. 1644) - zwołuję na dzień 19 maja 2022 r. na godz. 1200 XL sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Porządek obrad sesji:1. Otwarcie sesji.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.4. Informacja Przewodniczącego Rady...

Strony