Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 27.03.2023
Imieniny Lidii, Jana i Marka

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

23-03-2023 / czwartek

LIII sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 2378 oraz z 2021 r., poz. 1644) - zwołuję na dzień 30 marca 2023 r. na godz. 12:00 LIII sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Porządek obrad sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej...
23-03-2023 / czwartek

Sprzątanie Ziemi z ZZOKiem

Gmina Opole Lubelskie wraz z  Zakładem Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Bełżycach informuje, że podobnie jak w poprzednim roku organizuje działania z zakresu edukacji ekologicznej w ramach akcji ,,Sprzątanie Ziemi z ZZOKiem”. Współczesna edukacja ekologiczna to niezwykle ważny i bardzo istotny kierunek działań. Prowadzona we  wszystkich grupach społecznych począwszy od decydentów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców poprzez mieszkańców – osoby dorosłe, dzieci i młodzież wspomaga rozwiązanie problemów środowiskowych, również tych, związanych z odpadami komunalnymi....
13-03-2023 / poniedziałek

Ważne zmiany w gospodarce ściekowej dla nieruchomości domowych

Od 1 stycznia 2023 r. Urząd Gminy ma obowiązek stworzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na terenie gminy (dotyczy to zarówno szczelnych zbiorników bezodpływowych tzw. szamb jak również przydomowych oczyszczalni ścieków). Ewidencjonowanie oraz kontrola będzie obejmowała następujący zakres spraw: liczba właścicieli nieruchomości od których odebrano nieczystości ciekłe oraz liczba osób zamieszkałych i zameldowanych w nieruchomości; liczba zawartych umów na wywóz ścieków przez właścicieli zbiorników bezodpływowych lub osadów ściekowych w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków;...
10-03-2023 / piątek

11 marca - Dzień Sołtysa

10-03-2023 / piątek

Narada Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli

Pierwsza w tym roku Narada Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli odbyła się dziś w sali kinowej Opolskiego Centrum Kultury.   Oprócz Burmistrza Opola Lubelskiego Sławomira Plisa, w spotkaniu wzięli udział m.in. Sekretarz Gminy Izabela Zarzycka, Skarbnik Gminy Dorota Bełżek i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.   Spotkanie miało charakter informacyjny, zaprezentowano na nim aktualny stan realizacji zadań inwestycyjnych gminy, poruszono kwestie bieżące dotyczące terenów wiejskich. Głos zabrali zaproszeni goście: Dariusz Stachowicz – Kierownik Placówki Terenowej Kasy...
09-03-2023 / czwartek

Terenowa akcja poboru krwi

Zapraszamy mieszkanców do udziału w kolejnej w tym roku, terenowej akcji "Podaruj krew, uratuj życie!", organizowanej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Akcja odbędzie się już 15.03.2023 roku (środa) w godzinach 9:00-13:00, na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim.   Kolejne akcje w tym roku zaplanowane są w dniach: 16 maja, 12 lipca, 12 września i 14 listopada.   Krew to specyficzny i jedyny w swoim rodzaju lek, którego nie da się zastąpić czymś innym. Najczęściej podawana jest w stanach, które zagrażają życiu ludzkiemu. Gdyby nie było krwi...

Strony