Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 19.09.2021
Imieniny Barbary, Marty i Leopolda

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Grudzień 2016

30-12-2016 / piątek

Harmonogram na 2017 rok i zmiany w segregacji odpadów - nowa frakcja!

Nowe zasady segregacji i odbioru odpadów komunalnych w gminie Opole Lubelskie oraz harmonogram odbioru na cały 2017 rok. Nadchodzący rok przyniesie w naszej gminie zmiany w segregacji odpadów komunalnych i sposobie ich odbioru. Od stycznia będziemy wystawiać odpady w dwa kolejne dni i będziemy wyodrębniać nową frakcję odpadów. Zgodnie z harmonogramem, który przedstawiamy poniżej, pierwszego dnia odbierana będzie od nas tylko frakcja zmieszana. Następnego dnia tylko frakcje posegregowane, czyli: - sucha (papier, plastik, metale), - biodegradowalna - i nowa, wyodrębniona frakcja „szkło” (całe, niepotłuczone szklane butelki i słoiki). Nowa frakcja zbierana będzie w worki w kolorze białym. Dla przykładu: jeśli 11 stycznia będą odbierane z ul. Fabrycznej odpady zmieszane to następnego dnia 12...
30-12-2016 / piątek

Startuje nabór filmów na Festiwal Filmoffo

Startuje nabór filmów do konkursu kina niezależnego na X Festiwal Kina Offowego Filmoffo w Opolu Lubelskim. Do konkursu można zgłaszać filmy fabularne, dokumentalne, animowane, studenckie i amatorskie – jedynym ograniczeniem jest czas trwania - nie może on przekraczać 30 minut. Kartę zgłoszeniową i regulamin można pobrać pod linkiem: Dziesiąta edycja imprezy odbędzie się w dniach 24-25 lutego 2017 roku. Filmy można zgłaszać do 30 stycznia 2017 r. (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do organizatorów). Festiwal Kina Offowego Filmoffo w Opolu Lubelskim to ogólnopolskie wydarzenie kulturalne którego pomysłodawcą i współorganizatorem jest nieformalna grup SORRY FILM POLSKA. Do tej pory odbyło się dziewięć edycji imprezy, przy organizacji których aktywnie uczestniczy Gmina Opole Lubelskie i...
29-12-2016 / czwartek

Ostrzeżenie przed grypą ptaków HPAI

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania). Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób. Hodowco !!!...
29-12-2016 / czwartek

Dofinansowanie projektów OZE - informacja

Informujemy, że 21 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Lubelskiego (ZWL) zatwierdził listę ocenionych wniosków  oraz wybrał do dofinansowania projekty (uchwała ZWL nr CLI/3077/2016 ), w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16. Wnioski gminy pt. „Ekologiczny dom w gminie Opole Lubelskie - Etap I” (instalacje solarne i piece na biomasę) i „Ekologiczny dom w gminie Opole Lubelskie - Etap II” (fotowoltaika i pompy ciepła) znalazły się odpowiednio na 130 i 216 miejscu listy. Cała procedura nie została jeszcze zamknięta. Zabrakło dokładnie pół punktu żeby nasz projekt dotyczący instalacji solarnych i pieców na biomasę został zakwalifikowany do dofinansowania już teraz - otrzymaliśmy 97,5 na 100...
22-12-2016 / czwartek

XXIX sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.)    - z w o ł u j ę  na dzień 29 grudnia 2016 r.  na godz. 900  XXIX  sesję  Rady  Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4. Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Interpelacje i zapytania radnych. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego  Programu  Profilaktyki i...
21-12-2016 / środa

Życzenia świąteczne

Strony