Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 19.09.2021
Imieniny Barbary, Marty i Leopolda

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Listopad 2016

08-11-2018 / czwartek

Ulica Fabryczna - będą pieniądze na remont

Wniosek Gminy Opole Lubelskie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 113477L - ulica Fabryczna w Opolu Lubelskim na odcinku od km 0+000,00 do km 2+436,38" znalazł się na 14 miejscu (na 84 wnioski) wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań zgłoszonych do realizacji w 2017 roku przez samorządy powiatowe i gminne województwa lubelskiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W ramach zadania kontynuowana będzie przebudowa kolejnych 2,5 km od granic administracyjnych miasta gdzie kończy się wyremontowany w tym roku odcinek do skrzyżowania z ulicą Przemysłową. Wartość całej inwestycji to ponad 4 mln zł. Wnioskowana kwota dotacji to 2 085 307 zł. Przebudowany odcinek drogi będzie posiadał nawierzchnię asfaltową o szerokości od...
30-11-2016 / środa

Zarządzenie Burmistrza Nr 169/2016

Zarządzenie Burmistrza Opola Lubelskiego Nr 169/2016 z dnia 30 listopada w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłki nożnej w roku 2016. Treść zarządzenia - kliknij tu  Wzór sprawozdania - kliknij tu Wzór oferty - kliknij tu  Wzór umowy - kliknij tu Rozstrzygnięcie konkursu - kliknij tu
28-11-2016 / poniedziałek

Dodatkowy parking i chodnik

Dzięki oszczędnościom jakie udało się uzyskać po przeprowadzeniu przetargów i inwestycji zaplanowanych na 2016 rok udało się wygospodarować nadwyżkę dzięki której jeszcze w tym roku gmina zrealizuje dwa, nieplanowane wcześniej na ten rok zadania. Pierwszym jest zagospodarowanie placu przy ul. Fabrycznej który aktualnie jest ogrodzony i stanowi niewykorzystywany teren. W ramach zadania usunięte zostanie ogrodzenie, teren zostanie utwardzony i wyłożony kostką oraz stanowił będzie powiększenie istniejącego parkingu przy Orliku, ZS Nr 2 i przychodni. Koszt inwestycji wyniesie ok. 75 000 zł. Z kolei na ulicy Nowoprojektowanej od posesji nr 11 do posesji nr 25 przebudowany zostanie istniejący tam stary chodnik. Tym samym wyremontowany zostanie ostatni odcinek chodnika w obrębie...
24-11-2016 / czwartek

Nabór chętnych na garaże

Gmina Opole Lubelskie rozpoczyna trzeci – ostatni nabór chętnych na budowę i dzierżawę garaży zlokalizowanych przy ulicy Kolejowej (między Zespołem Szkół Zawodowych a osiedlem Opolanka). Pierwszych 14 garaży powstało w tym miejscu w 2012 roku. Aktualnie ruszyła budowa kolejnych 14 blaszaków. Docelowo na działce zlokalizowanych może być 40 garaży zatem w ostatnim naborze dostępnych jest 12 miejsc. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 81 827 72 23 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim – pok. 109. Aby formalnie zgłosić swój udział należy złożyć stosowne podanie do Burmistrza Opola Lubelskiego. O możliwości budowy i dzierżawy garażu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Szacowany koszt budowy garażu to ok. 6 tys. zł. Wszystkie garaże są jednakowe – blaszane o wymiarach 3 m x...
23-11-2016 / środa

Nowy samochód dla OSP w Kluczkowicach

W piątek 18 listopada 2016 r. w Kluczkowicach odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania jednostce OSP Kluczkowice lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Nowy samochód został zakupiony dzięki dotacjom przekazanym przez KG PSP, WFOSiGW w Lublinie, Samorząd Gminy Opole Lubelskie, Samorządu Powiatu Opolskiego oraz darowiznom od lokalnych firm. Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się na placu przed strażnica OSP. Przy licznie zgromadzonych mieszkańcach i gościach, nastąpiło złożenie meldunku przez Naczelnika OSP dh. Andrzeja Ligęzę o gotowości do rozpoczęcia uroczystości z okazji poświęcenia i przekazania samochodu pożarniczego. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Dariusz Wróbel Burmistrz Opola Lubelskiego na co dzień pełniący również funkcję Prezesa Zarządu Miejsko...
23-11-2016 / środa

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.)    - z w o ł u j ę  na dzień 30 listopada 2016 r.  na godz. 900  XXVIII  sesję  Rady  Miejskiej w Opolu Lubelskim.  Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4. Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej. Ślubowanie nowo wybranego radnego. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady...

Strony