Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 19.09.2021
Imieniny Barbary, Marty i Leopolda

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

luty 2016

16-02-2016 / wtorek

Relacja z II spotkaniach narady obywatelskiej

11 lutego 2016 r. odbyła się kolejna, II Narada Obywatelska. Tematem spotkania był transport i bezpieczeństwo na terenie centrum Opola Lubelskiego. W spotkaniu uczestniczyła liczna grupa mieszkańców miasta Opole Lubelskie, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji.Celem spotkania było zdobycie informacji, które pozwolą mieszkańcom lepiej zrozumieć sytuację oraz przygotować rozwiązanie dla centrum Opola Lubelskiego, dlatego w trakcie II Narady podsumowano poprzednie spotkanie oraz udzielono odpowiedzi na zadane wówczas pytania (informacje ujęte zostały w materiałach dla uczestników spotkania). Jednocześnie uczestnicy mogli zapoznać się z opinią i stanowiskiem ekspertów dotyczącym bezpieczeństwa i ruchu drogowego w centrum miasta oraz pracować w grupach...
15-02-2016 / poniedziałek

XVI sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ) oraz § 25 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie ( tekst jednolity - uchwała Nr XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz.4511 z 08.11.2013r.) - zwołuję na dzień 18 lutego 2016r na godz. 9:00 XVI sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.Porządek obrad sesji:1. Otwarcie sesji.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.4. Interpelacje i zapytania radnych.5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.6. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach...
15-02-2016 / poniedziałek

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - opolska Policja informuje

10-02-2016 / środa

Relacja z I narady obywatelskiej

W dniu 28.01.2016r. odbyło się pierwsze spotkanie Narady Obywatelskiej w Opolu Lubelskim. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy zastanawiali się co zrobić by mieszkańcy i osoby przyjezdne/turyści, chcieli spędzać więcej czasu w centralnej części miasta oraz jak uatrakcyjnić centrum miasta. Uczestnicy narady wspólnie wypracowują rekomendacje dla władz Opola Lubelskiego. Debata sprzyjała poznaniu opinii i obaw mieszkańców związanych z wprowadzeniem zmian w centrum, zaangażowaniu mieszkańców w rozmowy o sprawach publicznych, a także miała zachęcić ich do współpracy i kontaktu z urzędnikami. Przed rozpoczęciem właściwej dyskusji odbyła się prezentacja poświęcona procesom, które doprowadziły do zmian roli centrum Opola Lubelskiego w perspektywie historycznej (prezentacje przygotował Pan...
02-02-2016 / wtorek

Festiwal Filmoffo 2016 - rusza nabór filmów

Startuje nabór filmów do konkursu kina niezależnego podczas 9. Edycji Festiwalu Kina Offowego Filmoffo w Opolu Lubelskim. Do konkursu można zgłaszać filmy fabularne, dokumentalne, animowane, studenckie i amatorskie – jedynym ograniczeniem jest czas trwania - nie może on przekraczać 30 minut. Dziewiąta edycja imprezy odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia 2016 roku. Filmy można zgłaszać do 16 marca 2016 r. (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do organizatorów).  Festiwal Kina Offowego Filmoffo w Opolu Lubelskim to wydarzenie kulturalne którego pomysłodawcą i współorganizatorem jest nieformalna grup SORRY FILM POLSKA. Do tej pory odbyło się osiem edycji imprezy, przy organizacji których aktywnie uczestniczy Gmina Opole Lubelskie i Opolskie Centrum Kultury. Głównym wydarzeniem Festiwalu jest...