Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 22.10.2021
Imieniny Filipa, Lody i Marka

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Relacja z I narady obywatelskiej

10-02-2016 / środa

W dniu 28.01.2016r. odbyło się pierwsze spotkanie Narady Obywatelskiej w Opolu Lubelskim.

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy zastanawiali się co zrobić by mieszkańcy i osoby przyjezdne/turyści, chcieli spędzać więcej czasu w centralnej części miasta oraz jak uatrakcyjnić centrum miasta. Uczestnicy narady wspólnie wypracowują rekomendacje dla władz Opola Lubelskiego.

Debata sprzyjała poznaniu opinii i obaw mieszkańców związanych z wprowadzeniem zmian w centrum, zaangażowaniu mieszkańców w rozmowy o sprawach publicznych, a także miała zachęcić ich do współpracy i kontaktu z urzędnikami.
Przed rozpoczęciem właściwej dyskusji odbyła się prezentacja poświęcona procesom, które doprowadziły do zmian roli centrum Opola Lubelskiego w perspektywie historycznej (prezentacje przygotował Pan Hubert Mącik - Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie).
Rys historyczny był o tyle istotny, iż pozwolił na umiejscowienie w szerszym kontekście omawianych zagadnień a uczestnicy otrzymali dużą porcję wiedzy.
Po prezentacji przeszliśmy do pracy w grupach, gdzie uczestnicy narady mogli wnieść uwagi na temat plusów i minusów centrum Opola Lubelskiego oraz przedstawili swoje pomysły na poprawę tego stanu. Praca w czterech grupach przy współudziale moderatorów umożliwiła aktywność wszystkim uczestnikom narady. Wypracowane w grupach propozycje działań zostały przedstawione pozostałym uczestnikom.
Najczęściej pojawiające się tematy to:
- „Małpi Gaj” – zagospodarowanie terenu;
- skwerek w centrum - utworzenie nowych miejsc parkingowych;
- ul. Stary Rynek - m.in. ożywienie centrum;
- parking przy ul. Długiej;
- mały targ i poprawa jego wizerunku;
- przywrócenie fontanny w Opolu Lubelskim;
- plan zagospodarowania przy Kościele;
- kwestie bezpieczeństwa.
Padło również pytanie o możliwość zaproszenia ekspertów, którzy mogliby uczestniczyć w następnym spotkaniu, gdyż nie wszystkie zgłaszane propozycje wydawały się możliwe do wykonania np. kwestie bezpieczeństwa.
Spotkanie przebiegało w atmosferze współpracy i wzajemnego zrozumienia, każdy z uczestników mógł przedstawić swoje propozycje. Na koniec podsumowania spotkania dokonała Pani Gabriela Teresińska – Pruchniak – Z-ca Burmistrza Opola Lubelskiego, która podziękowała za zaangażowanie w owocną pracę, jednocześnie zaznaczając, iż zgłoszone rekomendacje są dla władz miasta bardzo istotne. Zebrani zostali poinformowani również o tym, iż na kolejne spotkanie, które odbędzie się 11.02.2016 roku zostaną zaproszeni: przedstawiciel Policji oraz Prezes Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Opolu Lubelskim.