Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 19.09.2021
Imieniny Barbary, Marty i Leopolda

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Październik 2015

Obrazek przedstwiający banknoty
26-10-2015 / poniedziałek

Budżet obywatelski – wyniki głosowania

5 projektów uzyskało dofinansowanie w ramach budżetu obywatelskiego. Głosowało ponad 2,5 tys.mieszkańców. Spośród projektów inwestycyjnych, mieszkańcy najwięcej głosów oddali na trzy projekty:- Sporządzenie projektu budowy chodnika, ścieżki rowerowej na ul. Fabrycznej do granic administracyjnych miasta- Nasz „Złoty zakątek” – utworzenie klubu integrującego mieszkańców gminy Opole Lubelskie- Zakup wraz z montażem stojaków na rowery jako element wyposażenia przestrzeni publicznej Opola Lubelskiego. Z kolei wśród projektów społecznych dofinansowane zostaną dwa przedsięwzięcia:- Wyposażenie wolontariatu młodzieżowego z Opola Lubelskiego w nowe kompetencje, umiejętności i sprzęt animacyjny- Zakup dekoracji ściennych z motywem bajkowym do Żłobka i Przedszkola Miejskiego w Opolu Lubelskim. W...
Obrazek przedstawiający budynek urzędu
21-10-2015 / środa

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie w granicach administracyjnych gminy z wyłączeniem miasta Opole Lubelskie.
Obrazek przedstwaijący drużynę UKS Dubler Opole Lubelskie
19-10-2015 / poniedziałek

Gratulacje dla UKS Dubler Opole Lubelskie

Dziewczęta młodsze (2004-2005) zajęły III miejsce w finale ogólnopolskim turnieju Orlika o puchar Premiera RP. W meczu o brązowy medal podopieczne Grzegorza Starczynowskiego i Wojciecha Suchowicza wygrały z "Dziesiątką" Kraków 1:0. To trzeci w historii klubu medal w finale ogólnopolskim tego prestiżowego turnieju. fot. Rafał Szmit
Obrazek przedstawiający budynek urzędu
16-10-2015 / piątek

Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz.4511 z 08.11.2013r.) - zwołuję na dzień  20 października 2015 r. na godz. 9:00 X sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4. Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. Interpelacje i zapytania radnych. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Podjęcie uchwały w sprawie...
Obrazek przedstwiający ludzi oddających głosy
16-10-2015 / piątek

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Ukonstytuowane składy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.
Obrazek przedstwiający banknoty
15-10-2015 / czwartek

OIC Poland informuje

Strony