Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 26.07.2021
Imieniny Anny, Anity i Mirosławy

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Sesja Rady Miejskiej

16-10-2015 / piątek
Obrazek przedstawiający budynek urzędu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz.4511 z 08.11.2013r.) - zwołuję na dzień  20 października 2015 r. na godz. 9:00 X sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Krzywe Koło w Opolu Lubelskim, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 468/1 i 469/1, obręb 03 - Opole Lubelskie, stanowiących własność gminy Opole Lubelskie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia  drogi do kategorii dróg gminnych.                          
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
Marek Plis