Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 19.10.2021
Imieniny Michaliny, Michała i Piotra

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

OZE - trwa podpisywanie umów

30-05-2016 / poniedziałek

Informujemy, że w dniach od 24 maja do 3 czerwca należy podpisać umowę z Gminą Opole Lubelskie, jeśli złożyli Państwo wcześniej ankietę zagłaszając chęć udziału w projektach na instalację kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła lub pieców na biomasę.

Aby podpisać umowę należy zgłosić się do pokoju 205 w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim – ul. Lubelska 4 (II piętro).

Umowę muszą podpisać wszyscy właściciele nieruchomości na której odbywać się będzie montaż.

Aby podpisać umowę należy okazać dowód osobisty oraz koniecznie dołączyć aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z rejestru gruntów, odpis z Księgi Wieczystej lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości (nie może być to jednak akt notarialny). Informujemy, że istnieje możliwość wydrukowania odpisu z księgi wieczystej z elektronicznej bazy ksiąg wieczystych – www.ekw.ms.gov.pl/eukw

Umowę mogą Państwo wypełnić i podpisać na miejscu lub pobrać poniżej i dostarczyć wypełnioną (w 3 egzemplarzach) wraz z wymaganymi załącznikami w dniach 24 maja – 3 czerwca do pok. 205 (kolektory słoneczne) lub 117 (panele fotowoltaiczne) w UM w Opolu Lub.

Informujemy także, iż osoby podpisujące umowy zobowiązują się do opłacenia do 31 lipca 2016 roku kosztów wykonania projektu technicznego – specyfikacji dostawy i montażu instalacji (koszt jest wskazany w umowie - różny w zależności od rodzaju instalacji). Koszty te nie będą zwracane w przypadku nie otrzymania przez Gminę dotacji na realizację projektu z Unii Europejskiej.

Podpisanie umowy nie jest równoznaczne z realizacją projektu. Projekt będzie realizowany w przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania z Unii Europejskiej.

Umowy można podpisywać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7:15 - 15:15
wtorek - 8:00 - 16:00