Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 08.08.2022
Imieniny Izy, Dominika i Rajmunda

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

27-05-2022 / piątek

Raport o o stanie JST

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do zapoznania się z „Raportem o stanie Jednostki Samorządu Terytorialnego -  Gminy Opole Lubelskie”. Sporządzanie corocznego raportu o stanie gminy to nowy obowiązek, nałożony na samorządy nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 28aa ww. ustawy co roku, do 31 maja, burmistrz musi przedstawić radzie miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, zawiera  realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Raport został opracowany zgodnie z wytycznymi...
23-05-2022 / poniedziałek

Prace remontowe budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek

W ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030 Gmina Opole Lubelskie rozpoczęła realizację zadania pn: „Remont budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek w Opolu Lubelskim”. Powyższe zadanie polegać będzie na remoncie substancji mieszkaniowej budynku przy ul. Stary Rynek 44A, będącym w gminnym zasobie mieszkaniowym. Realizacja niniejszego zadania pozwoli na poprawę warunków mieszkaniowych 5 rodzin romskich i 1 rodziny nie romskiej, łącznie 26 osób w tym 13 dzieci. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 315 618,00 zł, natomiast wysokość otrzymanej dotacji...
23-05-2022 / poniedziałek

Odpracowanie długu czynszowego przez społeczność romską

W roku 2022 r. Gmina Opole Lubelskie otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację  nowego zadania ,,Odpracowanie długu czynszowego przez społeczność romską” w ramach ,,Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. Celem zadania jest ułatwienie dłużnikom spłaty zaległości w opłatach za korzystanie z lokali mieszkalnych należących do zasobu mieszkaniowego gminy Opole Lubelskie. W realizacji zadania weźmie udział 5 dorosłych osób pochodzenia romskiego. Zadanie ma na celu: wzbudzanie motywacji do pracy, wypracowanie nawyku regulowania należności z...
23-05-2022 / poniedziałek

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie "Józefowska" wraz z prognoza oddziaływania na środowisko. Kliknij tu
23-05-2022 / poniedziałek

Informacja o naborze do projektu „Moja firma”

Informacja o II naborze uczestników do projektu "Moja firma" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, zaprasza do składania formularzy rekrutacyjnych na bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Głównym celem Projektu jest wzrost aktywności zawodowej oraz rozwinięcie postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia w regionie poprzez dostarczenie niezbędnej wiedzy dla Uczestników Projektu oraz udzielenie bezzwrotnych...
19-05-2022 / czwartek

Laboratoria Przyszłości - pracownia językowa w Jedynce

Dziś w Szkole Podstawowej Nr 1 w Opolu Lubelskim otwarto pracownie językową, której wyposażenie szkoła zakupiła ze środków pozyskanych w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis, Dyrektor ZEAS Janusz Gąsior i Dyrektor SP Nr 1 Ilona Majak-Gierczak.   Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów...

Strony