Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 09.12.2021
Imieniny Anety, Leokadii i Wiesława

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

luty 2019

28-02-2019 / czwartek

Rusza IV edycja akcji "Podziel się grosikiem"

Od 4 do 30 kwietnia uczniowie wszystkich opolskich szkół mogą zbierać drobne monety w celu przekazania ich niepełnosprawnym dzieciom z terenu naszej gminy. Akcję "Podziel się grosikiem" jak co roku prowadzi Rada Seniorów, a główną nagrodę dla szkoły, która ubierze największą sumę pieniędzy jest Puchar Przechodni Burmistrza Opola Lubelskiego. Przypominamy, że ubiegłoroczna edycję akcji wygrał Punkt Przedszkolny "Promyczek", który uzbierał kwotę 1.021,79 zł (68,11 zł na osobę), a ogólna kwota zebrana we wszystkich placówkach oświatowych wyniosła 5.313,21 zł.
07-02-2019 / czwartek

"Pal się ogniu jasno" - międzypokoleniowe spotkanie harcerzy

Międzypokoleniowe spotkanie z okazji wydania śpiewnika harcerskiego "Pal się ogniu jasno" 100 piosenek na 100-lecie utworzenia ZHP, odbyło sie 6 lutego się w Opolskim Centrum Kultury. W spotkaniu uczestniczyły seniorki z byłego Hufca Opole Lubelskie czyli inicjatorki spotkania, a zarazem autorki  śpiewnika harcerskiego „Pal się ogniu jasno” oraz zaproszeni goście. W 2018 roku obchodziliśmy dwie bardzo ważne rocznice: stulecie odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz setną rocznicę powstania ogólnopolskiego Związku Harcerstwa Polskiego. Autorki postanowiły  wnieść skromny wkład w uczczenie tych wydarzeń, przygotowując niniejszy śpiewnik. Pomysł ten zrodził się jesienią 2016 roku podczas spotkania przy harcerskim ognisku w Niezdowie. Chcąc ocalić od zapomnienia piosenki harcerskie,...
12-02-2017 / niedziela

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Opole Lubelskie z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4, 24-300 Opole Lubelskie. Może się z Pan/Pani z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 81 827-72-01 lub adres email sekretariat@opolelubelskie.pl2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Wojciecha Podlaskiego, z którym można się kontaktować w formie pisemnej, za pomocą...